Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een carrière lang leren.

 

 

Nieuwe digitale omgeving

We werken op dit moment hard aan onze nieuwe digitale omgeving. Door de technische aanpassingen kan het zijn dat u tijdelijk wat ongemak ondervindt, bijvoorbeeld doordat u later van ons reactie ontvangt dan u van ons gewend bent, of als u inlogt in uw persoonlijke inlogomgeving. Onze excuses hiervoor.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze vernieuwing het Architectenregister een grote stap zet om uw registratie en vindbaarheid te optimaliseren en in lijn te brengen met de mogelijkheden die 2020 (en verder) brengt. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€195

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€175

Aanbieder

Naturio

Prijs

€450

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma. Afgestudeerden van de Academies voor Bouwkunst kunnen meestal direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moeten zij een verklaring meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid ('gemengde kwalificaties'), in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning. Bovendien is de automatische erkenningsprocedure alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.