BREXIT: vooralsnog erkennen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk elkaars beroepskwalificaties niet meer sinds 1 januari 2021. Wel is afgesproken dit op termijn te regelen. Zie voor actuele informatie de websites van de Rijksoverheid en van het Engelse Architectenregister.

WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE COLLEGA. Wil je werken bij een kleine overheidsorganisatie waar je alle ruimte krijgt om een waardevolle maatschappelijk bijdrage te leveren? Dan horen we graag van je! Het functieprofiel vind je hier. 

In het architectenregister zijn ca. 13.500 architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten ingeschreven. Waarom inschrijven? Met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper is ingeschreven, voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat je staat ingeschreven in het architectenregister, het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor ingeschrevenen.

 

 

 

 

 

persoonlijke digitale omgeving

Wilt u uw bewijs van inschrijving downloaden, uw persoonlijke gegevens inzien en (gedeeltelijk) wijzigen, een attest aanvragen of toestemming geven voor automatische incasso? Log dan in in uw persoonlijke digitale omgeving

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Naturio

Prijs

€425

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€702

Aanbieder

Naturio

Prijs

€485

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. De automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.