"De ruimtelijke ontwerp sector ontleed", jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector/2021. Nieuwe publicatie door Atelier Rijksbouwmeester, Bureau Architectenregister, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Fonds Architectenbureaus, BNA, BNSP, NVTL en BNI.

In het architectenregister zijn ca. 13.500 architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten ingeschreven. Waarom inschrijven? Met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper is ingeschreven, voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat je staat ingeschreven in het architectenregister, het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor ingeschrevenen.

 

 

 

 

 

beperktere dienstverlening eind december 2021

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten van 24 tot en met 27 en op 31 december 2021. Rondom deze dagen zijn wij minder bereikbaar en zal onze dienstverlening beperkter zijn dan u van ons gewend bent. Hierdoor kan het langer duren voordat wij op uw verzoek reageren. 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

OntwerpAcademie

Prijs

€10

Aanbieder

Naturio

Prijs

€425

Aanbieder

Independent School for the City

Prijs

€250

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. De automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.