Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een leven lang leren.

 

 

factuur jaarlijkse bijdrage 2019

Op 25 februari 2019 heeft Bureau Architectenregister per e-mail de facturen verstuurd naar alle ingeschrevenen die er voor gekozen hebben niet per automatische incasso te betalen.

Door technische storing hebben enkele ingeschrevenen facturen ontvangen zonder factuurnummer. Ook zijn er ingeschrevenen met inschrijving onder twee titels die ten onrechte een identieke factuur voor beide inschrijvingen hebben ontvangen.

In alle gevallen geldt dat u de juiste factuur(nummer) per inschrijving kunt vinden in uw persoonlijke inlogomgeving. Deze kunt u bereiken op onze website Architectenregister.nl via 'Ik ben ingeschreven'.

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via 070-3467020 of via info@architectenregister.nl. Wij bieden excuses aan voor het eventuele ongemak.

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€445

Aanbieder

Naturio

Prijs

€395

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€125

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

De beroepservaringperiode is gericht op het zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep waarvoor met goed gevolg een opleiding is gevolgd en waarbij inschrijving in het architectenregister wordt beoogd. Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

 

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid, in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning.

Let op: de automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.