In het architectenregister zijn ca. 14.000 architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten ingeschreven. Waarom inschrijven? Met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper is ingeschreven, voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat je staat ingeschreven in het architectenregister, het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor ingeschrevenen.

 

 

 

 

 

Persoonlijke digitale omgeving

Heeft u uw bewijs van inschrijving nodig? Wilt u voortaan de jaarlijkse bijdrage via automatische incasso betalen en uw IBAN aan ons doorgeven? Of bent u verhuisd en wilt u uw contactgegevens wijzigen?

Dit kunt u allemaal zelf regelen in uw persoonlijke digitale omgeving via onze website. 

Heeft u een vraag en komt u er niet uit met de informatie op onze website? Neem dan gerust contact met ons op

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

VIBA

Prijs

€0

Aanbieder

OntwerpAcademie

Prijs

€0

Aanbieder

Naturio

Prijs

€0

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V of VI van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. De automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.

 

Nieuwe tarieven 2023

De door het Architectenregister gehanteerde tarieven worden ieder jaar opnieuw bekeken. De tariefverhoging van de jaarlijkse bijdrage per 2023 betreft een inflatiecorrectie. Administratiekosten en aanmaningskosten worden afgeschaft. Het tarief voor het volgen van de beroepservaringsperiode wordt kostendekkend gemaakt. Hetzelfde geldt voor het tarief voor diplomaonderzoeken buiten Europa.


Voor 2023 betekent dit het volgende:

  • Verhoging van de jaarlijkse bijdrage van €65,- naar €75,-, per 1 januari 2023.
  • Een tariefverhoging voor het deelnemen aan de Beroepservaringsperiode, zelfstandige route van €1.320,- naar €1.850,- (of in drie termijnen van elk €630,-), per 1 februari 2023.
  • Een tariefverhoging voor een diplomaonderzoek buiten de EU van €800,- naar €1.000,- per 1 februari 2023.
  • Een nieuw tarief van €200,- voor een pre-scan diplomaonderzoek buiten de EU, per 1 februari 2023.

Voor meer informatie, vindt u hier onze betalingsvoorwaarden.