"De ruimtelijke ontwerp sector ontleed", jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector/2021. Nieuwe publicatie door Atelier Rijksbouwmeester, Bureau Architectenregister, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Fonds Architectenbureaus, BNA, BNSP, NVTL en BNI.

In het architectenregister zijn ca. 13.500 architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten ingeschreven. Waarom inschrijven? Met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper is ingeschreven, voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat je staat ingeschreven in het architectenregister, het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor ingeschrevenen.

 

 

 

 

 

persoonlijke digitale omgeving

Wilt u uw bewijs van inschrijving downloaden, uw persoonlijke gegevens inzien en (gedeeltelijk) wijzigen, een attest aanvragen of toestemming geven voor automatische incasso? Log dan in in uw persoonlijke digitale omgeving

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€249

Aanbieder

PEFC Nederland

Prijs

€0

Aanbieder

OntwerpAcademie

Prijs

€10

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. De automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.