Algemeen

De beroepservaringperiode is een periode waarin je -na het behalen van een kwalificerend Masterdiploma- beroepservaring opdoet onder begeleiding van een mentor. Hieronder vind je de volgende informatie:

- Duur en mentor
- Kwalificerend diploma
- Eindtermen Beroepservaringperiode
- Wet op de Architectentitel
- Kosten
- Routes

Duur en mentor
Deze periode duurt ongeveer twee jaar als je minimaal 32 uur per week werkt. Werk je minder, dan is de beroepservaringperiode langer. Werk je minder dan 20 uur per week gemiddeld dan kun je niet deelnemen aan de beroepservaringperiode. Je mentor moet in dezelfde discipline werken als jij. Ook moet hij/zij tenminste drie jaar zijn ingeschreven in een architectenregister voor diezelfde discipline. Hier vind je meer informatie over het mentorschap.

Kwalificerend diploma
Wil je weten of je met jouw Nederlandse diploma na de beroepservaringperiode ingeschreven kunt worden in het architectenregister? Kijk dan hier. Voor goedkeuring of andere algemene vragen over een buitenlands diploma verwijzen wij je naar de pagina 'ik heb een buitenlands diploma'.

Eindtermen Beroepservaringperiode
De eisen waaraan alle deelnemers na het doorlopen van de beroepservaringperiode moeten voldoen, staan beschreven als eindtermen in de Bijlage van de Regeling Beroepservaringperiode. Deze regeling is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Hier kun je een toelichting vinden op de 24 eindtermen. 

Wet op de Architectentitel
De titels 'Architect', 'Stedenbouwkundige', 'Tuin- en landschapsarchitect' en 'Interieurarchitect' zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Je mag deze titels uitsluitend voeren als je staat ingeschreven in het architectenregister. De verplichting tot een beroepservaringperiode is opgenomen in de in 2011 herziene Wet op de architectentitel en in 2012 uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode

LET OP: BEP deelnemers mogen zichzelf ook geen 'Junior architect' noemen.

Kosten
De kosten die samenhangen met de beroepservaringperiode zijn voor rekening van de deelnemer. Als je zelfstandig ondernemer bent, kun je de kosten voor de beroepservaringperiode opvoeren als bedrijfskosten. Als je in loondienst werkt dan kan de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Daarnaast kun je een beroep doen op fondsen (zoals de deelregeling talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en is in de CAO het één en ander geregeld. 

Routes
geïntegreerde route (PEP) 

individuele route (BEP)

Als je bent afgestudeerd aan een Academie van Bouwkunst, is de beroepservaringperiode onderdeel van de opleiding.

Alle overeenkomsten en verschillen en de kosten van de routes vanaf februari 2023 vind je hier.