Geen beroepservaring verplicht

In de volgende gevallen hoef je geen beroepservaringperiode meer te doorlopen in Nederland om ingeschreven te kunnen worden.

- Je bent vóór 1 januari 2015 afgestudeerd aan een Nederlandse (master)opleiding. Dan kun je op basis van alleen je diploma een verzoek tot inschrijving bij ons indienen;

- Je hebt een (master-)diploma architectuur uit een ander EU-land en je voldoet aan de (overige) regels uit de Europese Richtlijn. Wellicht hoef je geen beroepservaringperiode meer te doorlopen in Nederland en kun je direct bij ons een verzoek tot automatische erkenning/inschrijving indienen. 

Hier kan je lezen welke combinatie van diploma's met certificaten in aanmerking komen voor automatische erkenning; 

- Je hebt een niet-EU diploma én je hebt buiten Nederland al een beroepservaringperiode doorlopen. Dan kan het zijn dat je voor een beoordelingsgesprek in aanmerking komt. Je toont je ervaring dan aan met een logboek, POP, getuigschriften, en gevolgde modules in een gesprek met de commissie. 

- Ben je afgestudeerd aan een van de Academies van Bouwkunst dan kun je in principe direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moet je een verklaring bij je inschrijfverzoek meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat je voldaan hebt aan de eindtermen in de Regeling Beroepservaringperiode. Op de websites van de Academies van Bouwkunst is hierover meer informatie te vinden.

- Iedereen die nog geen beroepservaringperiode heeft doorlopen, in Nederland of in een ander land, moet eerst de BEP doen alvorens ingeschreven kan worden.