Informatie voor werkgevers

Een werkgever kan een bijdrage leveren aan de beroepservaringperiode én nieuw talent aan zich binden door een afgestudeerde in dienst te nemen en deze werknemer:

- te ondersteunen bij het bereiken van de eindtermen;
- tijd te bieden voor het bijhouden van het logboek;
- aanvullende externe modules, cursussen of trainingen te laten volgen;
- tijd te bieden gesprekken met de commissie te voeren;
- een ervaren collega als mentor aan te stellen;
- bij te dragen aan de kosten van de beroepservaringperiode, die opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten.

De beroepservaringperiode duurt gemiddeld ongeveer twee jaar indien de deelnemer tenminste 32 uur per week werkt. De periode wordt evenredig verlengd als de deelnemer minder dan 32 uur per week werkt. Er geldt een minimum van 20 uur per week. Bij een werkweek van minder dan 20 uur kan niet worden deelgenomen aan de beroepservaringperiode.

Bij het in dienst nemen van een medewerker met een masterdiploma geldt voor alle architectenbureaus de geldende CAO. Bureaus Stedenbouw, Tuin- en landschapsarchitectuur of Interieurarchitectuur kunnen zich vrijwillig aan de cao voor de architectenbureaus conformeren.

Werknemers die de beroepservaringperiode gaan doorlopen zijn gemotiveerd en zullen doelmatig en goed voorbereid beginnen met de start van hun carrière. Door de begeleiding door een mentor, het volgen van bijeenkomsten en het reflecteren op de opgedane ervaringen en inzichten zal de deelnemer zich in versneld tempo bekwamen in de beroepspraktijk. Daarmee wordt de deelnemer ook voor de werkgever een extra waardevolle kracht in het bureau.

Inschrijven in het architectenregister blijft een vereiste om de beschermde titel 'Architect', 'Stedenbouwkundige', 'Tuin- en landschapsarchitect' of 'Interieurarchitect' te mogen voeren. 

LET OP: BEP deelnemers mogen zichzelf geen 'Junior architect' noemen.