Welke routes zijn er om de beroepservaringperiode te doorlopen?

Er zijn verschillende manieren om aan de eindtermen in de Regeling Beroepservaringperiode te voldoen:

- Het geïntegreerde programma. Deze wordt aangeboden door Professional Experience Programma (PEP). PEP is een door Bureau Architectenregister erkende aanbieder. Ook kun je via PEP meedoen aan het ruimtelijk traineeship. LET OP: wil je het geïntegreerd programma of ruimtelijk traineeship gaan volgen, check dan eerst of je met je diploma straks ingeschreven kan worden in het architectenregister. Zo weet je vóórdat je start of je diploma kwalificeert voor inschrijving in het architectenregister. Aanmelden voor het geïntegreerd programma doe je bij de PEP.

- De zelfstandige route. De voortgang van je beroepservaring wordt beoordeeld door een onafhankelijke Commissie van jouw discipline. Bij de zelfstandige (individuele) route ben jij degene die bepaalt, je bent dus zelf verantwoordelijk voor het verloop van je beroepservaringperiode. De Commissie kan je daarbij helpen en geeft tips en aanwijzingen. 

- Ben je afgestudeerd aan de Academies van Bouwkunst dan kun je in principe direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moet je een verklaring bij je inschrijfverzoek meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat je voldaan hebt aan de eindtermen in de Regeling Beroepservaringperiode. Op de websites van de Academies van Bouwkunst is hierover meer informatie te vinden.

De kosten die samenhangen met de beroepservaringperiode zijn voor rekening van de deelnemer. Als je zelfstandig ondernemer bent, kun je de kosten voor de beroepservaringperiode opvoeren als bedrijfskosten. Als je in loondienst werkt dan kan de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Daarnaast kun je een beroep doen op fondsen (zoals de deelregeling talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en is in de CAO het één en ander geregeld. 

Alle overeenkomsten en verschillen en de kosten van de routes vanaf 2021 vind je hier