Aanbod bij- en nascholing

Als u bent ingeschreven in het architectenregister, bent u verplicht om uw vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze plicht ligt bij de ingeschrevenen zelf. Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Wel bieden wij ingeschrevenen de mogelijkheid de gevolgde bij- en nascholing bij te houden. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de informatieplicht aan opdrachtgevers en anderen.

Ook hebben wij onder aan deze pagina het aanbod van actuele bij- en nascholingsaciviteiten staan. De erkende aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten dragen zelf zorg voor vermelding van hun activiteit op onze website. Het aanbod kan dagelijks worden toegevoegd.

In de cao voor de architectenbranche is onder meer de individuele (kennis)ontwikkeling van medewerkers geregeld. De cao kunt u raadplegen via het sociaal fonds voor de architectenbranche (SFA).

 

Aanbieder:
BNA Academie
Kosten:
€309
Door de veranderende omstandigheden en onzekerheden waar we mee te maken hebben wordt een flinke wissel getrokken op je medewerkers Dit zou op termijn kunnen leiden tot overbelasting van teamleden Wat Lees meer
Aanbieder:
BNA Academie
Kosten:
€309
Na maanden van onzekere drukke en chaotische tijden is h t moment aangebroken voor zelfreflectie Hoe vind je jouw veerkracht terug Leer door middel van kennisoverdracht oefeningen en reflectie met Lees meer
Aanbieder:
Dutch Green Building Council
Kosten:
€770
Als je BREEAM NL Expert of Assessor wilt worden of basiskennis wilt vergaren om een opdrachtgever te kunnen adviseren dan is Training Deel 1 BREEAM NL Algemeen jouw eerste stap In een dagdeel leer Zie Lees meer
Aanbieder:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kosten:
€0
Hoe gaan we om met duurzaamheid n hoe kunnen we een monument of beeldbepalend gebouw op een economisch acceptabele wijze exploiteren en onderhouden Lees meer
Aanbieder:
BNA Academie
Kosten:
€695
De weg naar een goed contract is zelden rechtlijnig en kent vele zijpaden In deze cursus leer je beter omgaan met risico s en juridische financi le en persoonlijke aspecten Lees meer
Aanbieder:
Dutch Green Building Council
Kosten:
€1540
Nadat je Training Deel 1 BREEAM NL Algemeen hebt afgerond kan je Training Deel 2 BREEAM NL Expert volgen De BREEAM NL Expert heeft een cruciale rol in elke BREEAM NL certificering Hij of zij co Lees meer
Aanbieder:
Dutch Green Building Council
Kosten:
€230
Lees meer
Aanbieder:
Naadloos Akoestisch Bouwlab
Kosten:
€0
Vakgerichte cursus gericht op kennisvergroting van akoestiek in het algemeen en de toepassing hiervan binnen de ontwerpfase Lees meer
Aanbieder:
Dutch Green Building Council
Kosten:
€1540
Nadat je Training Deel 1 BREEAM NL Algemeen hebt afgerond kan je Training Deel 2 BREEAM NL Expert volgen De BREEAM NL Expert heeft een cruciale rol in elke BREEAM NL certificering Hij of zij co Zie de Lees meer
Aanbieder:
Dyckenheins
Kosten:
€275
We nemen de evolutie het belang verschillende werkvormen het ontwerpproces documenten concepten duurzaamheid regelgeving akoestiek en de toekomst van het kantoor door Ook het belangrijkste de mens Lees meer
pagina 1 2