Aanbod bij- en nascholing

Als u bent ingeschreven in het architectenregister, bent u verplicht om uw vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze plicht ligt bij de ingeschrevenen zelf. Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Wel bieden wij ingeschrevenen de mogelijkheid de gevolgde bij- en nascholing bij te houden. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de informatieplicht aan opdrachtgevers en anderen.

Ook hebben wij onder aan deze pagina het aanbod van actuele bij- en nascholingsaciviteiten staan. De erkende aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten dragen zelf zorg voor vermelding van hun activiteit op onze website. Het aanbod kan dagelijks worden toegevoegd.

In de cao voor de architectenbranche is onder meer de individuele (kennis)ontwikkeling van medewerkers geregeld. De cao kunt u raadplegen via het sociaal fonds voor de architectenbranche (SFA).

 

Aanbieder:
Naturio
Kosten:
€450
Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die rele vant is voor gebouwen Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed Lees meer
Aanbieder:
Dyckenheins
Kosten:
€275
We nemen de evolutie het belang verschillende werkvormen het ontwerpproces documenten concepten duurzaamheid regelgeving akoestiek en de toekomst van het kantoor door Ook het belangrijkste de mens Lees meer
Aanbieder:
Naturio
Kosten:
€450
Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen Lees meer
Aanbieder:
Naturio
Kosten:
€450
Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boom bewonende soorten als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer Lees meer
Aanbieder:
Dutch Green Building Council
Kosten:
€1540
Nadat je Training Deel 1 BREEAM NL Algemeen hebt afgerond kan je Training Deel 2 BREEAM NL Expert volgen De BREEAM NL Expert heeft een cruciale rol in elke BREEAM NL certificering Hij of zij co Zie de Lees meer
Aanbieder:
Dutch Green Building Council
Kosten:
€1540
Nadat je Training Deel 1 BREEAM NL Algemeen hebt afgerond kan je Training Deel 2 BREEAM NL Expert volgen De BREEAM NL Expert heeft een cruciale rol in elke BREEAM NL certificering Hij of zij co Zie de Lees meer
Aanbieder:
Naturio
Kosten:
€275
Op de grens tussen de gemeenten Veenendaal en Ede ligt de natuurontwikkelingszone De Groene Grens en ecozone de Klomp De gemeentes hebben de ontwikkeling van deze gebieden zelf gefinancierd en bureau Lees meer
pagina 1 2