Agenda en aanbod bij- en nascholing

 

Als aanvulling op de agenda onderaan deze pagina en de websites van de branche- en beroepsorganisaties NVTLBNABNI en BNSP is er ook aanbod te vinden bij onder meer de volgende organisaties:

Let op: om een activiteit voor de minimaal 16 uur per jaar verplichte bij- en nascholing per inschrijving te laten meetellen, gelden de volgende criteria. Wil je zeker weten dat een activiteit meetelt, kijk dan in de onderstaande agenda. De door ons erkende aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten dragen zelf zorg voor vermelding van hun activiteit hierin.  

In uw persoonlijke digitale omgeving kunt u uw gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten bijhouden. Dit overzicht kan u helpen wanneer opdrachtgevers naar uw kwalificaties vragen. 

Voor aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten:

Wilt u zich aanmelden als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten die interessant zijn voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten? Dat kan hier.  Deze criteria geven een indicatie waar uw aanbod aan moet voldoen. 

Zodra u hiervan bevestiging van ons heeft ontvangen, kunt u zelf uw actuele aanbod op onze website beheren via het portaal.

Aanbieder:
BNA Academie
Kosten:
€789
In drie dagdelen waarom hoe bouwen met hout Lees meer
Aanbieder:
BNA Academie
Kosten:
€489
Effectief acquireren vanuit jouw focus Lees meer
Aanbieder:
ROTHO BLAAS SRL
Kosten:
€490
Tweedaagse cursus verzorgd door Rothoblaas Lees meer
Aanbieder:
Triflex BV
Kosten:
€0
Datum in overleg Lunchpresentatie op uw locatie Lees meer
Aanbieder:
Levenswerken
Kosten:
€250
Hoe stuur je effectief op de kwaliteit van de fysieke omgeving op basis van het complete sensorische informatiesysteem Lees meer
Aanbieder:
Levenswerken
Kosten:
€250
Wat doet Kleur exact en waarom en hoe zet je Kleur effectief in Lees meer
Aanbieder:
Levenswerken
Kosten:
€250
Voor mensen met autisme werkt het sensorisch informatiesysteem anders Wat zijn verschillen aandachtspunten en do s en dont s Lees meer
Aanbieder:
Levenswerken
Kosten:
€250
Voor mensen die lijden aan dementie werkt het sensorisch informatie systeem anders Wat is dat exact wat zijn aandachtspunten wat zijn do s en dont s Lees meer
Aanbieder:
Naturio
Kosten:
€0
Deze masterclass biedt zowel diepgang in de achterliggende kennis als praktijkvoorbeelden om een kwaliteitsslag te kunnen geven aan plannen en ontwerpen binnen de thema s klimaatadaptatie leefbaarheid Lees meer
Aanbieder:
Naturio
Kosten:
€0
Leer meer over natuur en biodiversiteit in bebouwd gebied En over de verschillende ecosysteemtypen soortgroepen en maatregelen in verschillende steden Lees meer
pagina 1