“Bewust bezoeken van een park is ook bij- en nascholing”

Joeri de Bekker (54), landschapsarchitect, Oog voor Schoonheid Landschapsarchitectuur en bestuurslid NVTL

Voor een relatief kleine beroepsvereniging als de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), is het lastig om zelf proactief bij- en nascholingsactiviteiten te organiseren en te initiëren. “We hebben een secretariaat en verder is het vooral een vrijwilligersorganisatie”, zegt bestuurslid Joeri de Bekker. “Uiteraard is bij- en nascholing zeer belangrijk, maar we zien het als de verantwoordelijkheid van elke professional zelf om dat in te vullen. De NVTL is een vereniging voor en door leden, en dat betekent dat we goed naar onze leden luisteren en onze agenda ook daarop afstemmen.”

foto is gemaakt door Thijs ter Hart 

Zo staat er dit jaar onder meer het thema ‘aanbestedingen’ op de agenda. “Er zit een wereld van verschil in hoe architecten en landschapsarchitecten bij het aanbesteden van opdrachten betrokken worden. Daar ligt onze focus dit jaar op.” In deze corona tijden besloot het bestuur van de NVTL om actief leden te gaan benaderen, telefonisch. De Bekker: “We wilden weten hoe het met hen ging, wat er leeft, wat ze van ons verwachten. Wekelijks worden zo een vijftiental leden gebeld. Bij- en nascholing is niet direct een onderwerp dat leeft. Er is wel een irritatie als het aankomt op de verplichting ervan en de bijbehorende kosten die opleidingen, cursussen en trainingen soms met zich meebrengen. Juist in deze tijd zijn onze leden daar extra kritisch op.”

In deze periode valt vooral op dat de omschakeling van analoog naar digitaal een grote impact heeft. Waar tuin- en landschapsarchitecten gewend zijn om live te presenteren, gaat dat nu digitaal. “Dat vergt al andere vaardigheden”, weet de Bekker, “maar je klant moet daar ook in mee kunnen gaan. Zo zien we bij nogal wat overheden dat thuiswerkende ambtenaren niet altijd over de juiste middelen en kennis beschikken om dat te kunnen doen. Er ontstaan zo gaten in de werkstroom.”

De Bekker beseft wel dat bij- en nascholing niet altijd een officiële bijeenkomst of opleiding hoeft te betreffen. “Het gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld om het bezoeken van een park of gebied, alleen of met collega’s en dat ter plaatste te bestuderen. En dat kun je ook bijschrijven als je officiële bij- en nascholingsuren. Daar zouden we onze leden wat meer op kunnen wijzen. Net als op deze interessante en inspirerende serie over bij- en nascholing van het Architectenregister.”