"Bij- en nascholing on the job is ook bij- en nascholing"

Rob van Kalmthout (55), Partner bij Rebelgroup/Voorzitter commissie inschrijving onder andere titel bij het Architectenregister

Rob van Kalmthout kan er vrij kort over zijn: “Als je je onder een tweede titel wilt inschrijven in het architectenregister dan ben je al vanzelf een exponent van bij- en nascholing. Als je zoveel hebt bijgeleerd dat je een tweede titel kunt voeren, kun je dat gerust stellen toch? Deze professionals hebben in hun professionele leven zoveel praktijkervaring opgedaan dat zij zich inmiddels kunnen meten met collega’s uit die discipline die hiervoor een studie hebben afgerond. Om die tweede titel ook daadwerkelijk te kunnen voeren, kun je een verzoek daartoe indienen bij het Architectenregister”.

Om voor deze procedure in aanmerking te komen, moet je ten minste zeven jaar beroepservaring op het vakgebied van de andere titel hebben en een portfolio met ten minste vijf uitgevoerde ontwerpen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende ontwerpopdrachten en referenties van de opdrachtgevers kunnen laten zien. Een multidisciplinaire commissie van vijf deskundigen beoordeelt de projecten en visie op het vak.

Van Kalmthout: “Je ziet meestal dat er een tweede titel wordt gevoerd voor een aanpalende discipline: een ‘landschapper’ die zich tot ‘stedenbouwer’ heeft ontwikkeld. Of een architect die heel geïntegreerd werkt en daardoor ook als interieurarchitect opereert. De kennis en ervaring die is opgedaan in de afgelopen zeven jaar wordt via deze procedure erkend. Dit kan nuttig zijn bij het inschrijven op tenders bijvoorbeeld. Opdrachtgevers vragen daarom, wie schrijft zich in? Maar in de eerste plaats gaat het meestal om de erkenning voor de verworven kennis en ervaring.”

Geen naam te groot of te klein om deze procedure in te gaan. “Je ziet vakbekwame professionals die vooral in de regio werken tot grote wereldwijde spelers voor onze commissie”, zo zegt Van Kalmthout. “En bij allen toetsen wij of ze aan de vereisten, de kennis en de praktijkervaring voldoen om die tweede titel te mogen voeren. Bij- en nascholing on the job is in zekere zin natuurlijk ook bij- en nascholing.”