De waarde van bij- en nascholing

Bij- en nascholing: niet voor niets een wettelijke verplichting

Wie ingeschreven staat in het architectenregister is wettelijk verplicht om jaarlijks minimaal 16 uur aan bij- en nascholing te volgen. Deze verplichting geldt per inschrijving. De verantwoordelijkheid voor de bij- en nascholing ligt uiteraard bij de ingeschrevene zelf. De titels voor stedenbouwkundige, architect, interieurarchitect en tuin- en landschapsarchitect zijn beschermd. Iemand kan pas ingeschreven worden in het architectenregister wanneer aan specifieke eindtermen en opleidingseisen is voldaan. Als de titel eenmaal is verworven, zijn er een aantal manieren om de kwaliteit te blijven borgen tijdens de loopbaan. Bij- en nascholing vormt daar een belangrijke onderdeel van. Een opdrachtgever die een ingeschrevene inhuurt of een werkgever die een ingeschrevene aanneemt, haalt daarmee iemand in huis die zijn vak verstaat. 

Wat past bij mij en waarmee versterk ik mij voor de toekomst?

De wereld om ons heen verandert, het vak verandert in snel tempo. Er wordt steeds meer interdisciplinair gewerkt. De verduurzamings- en klimaatopgaven, nieuwe ontwerpvragen als gevolg van het coronavirus, circulair bouwen en ontwikkelen en technologische ontwikkeling hebben grote invloed op het vak. U merkt dat dagelijks, dat hoeven wij u niet te vertellen. Bij de tijd blijven is daarom belangrijk. Individuele (kennis)ontwikkeling is niet voor niets geregeld in de cao voor de architectenbranche. En ook is er subsidie beschikbaar voor scholing via 'Werktuig voor ontwikkeling'

Bij- en nascholing is een breed begrip. Een lezing van een vakgenoot kan onder bij- en nascholing vallen, een vakexcursie en een intensieve opleidingsmodule van een jaar en alles daar tussenin. Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen in principe overal worden gevolgd (in-company, bij een instituut, in binnen- en buitenland). Zo bezien zou het kunnen zijn dat u veel meer aan bij- en nascholing doet dan u zelf besefte. Vragen die u zichzelf kunt stellen als het om bij- en nascholing gaat: versterkt de bij- en nascholing die ik onderneem mijn positie in het vak? Draagt het bij aan de positie die ik in de toekomst wil hebben? Past de bij- en nascholing die ik kies bij wie ik ben en waar ik voor sta als professional? Bewust nadenken over bovenstaande vragen en ieder jaar een plan van aanpak maken op welke thema’s en onderwerpen u bij- en nascholing wilt hebben, hoort bij de verantwoordelijkheid die je hebt als ontwerper om je vak goed te kunnen uitoefenen. Op onze website, maar ook op die van de beroepsorganisaties NVTL, BNA, BNI en BNSP is aanbod van bij- en nascholing te vinden.

Waarom bij- en nascholing bijhouden in het register?

Het Architectenregister is de plek waar uw titel staat ingeschreven. Uw persoonlijke digitale omgeving bij ons is daarom ook een logische plek om uw bij- en nascholing bij te houden. Jaar na jaar. Het kan u bewust maken van alle gevolgde bij- en nascholing. Het kan u bewust maken van de lijn die er zit in uw keuzes of misschien juist het ontbreken daarvan. Het is een plek waar uw bij- en nascholing ook waarde krijgt door het bij te houden. Dit overzicht kan u helpen wanneer opdrachtgevers naar uw kwalificaties vragen.

Onze LinkedIn pagina

De komende tijd zullen wij in een aantal berichten op onze LinkedIn pagina wat verder uitweiden over bij- en nascholing. We zullen laten zien hoe collega professionals dit invullen, welke waarde opdrachtgevers eraan hechten, hoe de BNSP, BNA, BNI en de NVTL hier tegenaan kijken bijvoorbeeld, vragen beantwoorden en meer.