“Een boom op 10 hoog, is dat eigenlijk duurzaam?”

Betül Demir, architect bij het Rijksvastgoedbedrijf

“Als architect moeten we antwoord geven op grote veranderingen in de maatschappij”, zegt Betül Demir (30), architect bij het Rijksvastgoedbedrijf. “Klimatologische, sociale, technologische veranderingen. De wereld is behoorlijk in transitie. En dat betekent dat je als architect goed op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen. Het is je taak om de verbindende factor te zijn.”

“Cruciaal is de opstelling van je werkgever. Geeft hij de ruimte om je te ontwikkelen. Denkt hij mee met jouw ontwikkeling. Zo vind ik duurzaamheid belangrijk en dat betekent dat ik bij mijn huidige werkgever, het Rijksvastgoedbedrijf aan opdrachten werk die gaan over duurzaamheid. We zijn bezig met een nieuwe ontwikkeling, een rijkskantoorgebouw in Den Haag. Dit project heeft als ambitie een klimaatneutraal, energieneutraal gebouw met circulaire materialisering. De focus ligt hierbij op een houten constructie voor de hoogbouw. Een ander voorbeeld is een onderzoek naar hoe we rechtbanken uit de jaren ’90 kunnen verduurzamen, samen met technische adviseurs. Naast de gerichte keuze aan projecten, betekent het ook dat ik regelmatig de schoolbankjes inga om bij te leren. Zo heb ik bijvoorbeeld veel geleerd over klimaat adaptief ontwerpen. Ontwerpen met groen.”

“Ook je eigen houding als ontwerper. Je wilt op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, je wilt een visie hebben op jouw plek in het hele bouwproces. Dat is ook iets wat je leert tijdens de beroepservaringsperiode. Wat is jouw eigen visie op de positie van een architect? Wat voor architect wil jij zijn? Daar waar je eerst de BEP ziet als een verplicht nummer zie je gaandeweg dat zo’n traject je veel brengt. Je leert jezelf beter kennen en je leert goed te reflecteren. Hoe mooi is het om je (nieuwe) inzichten te kunnen delen met vakgenoten?”

“Leren kan natuurlijk ook in een informele context. Met vakgenoten door een wijk lopen. Elkaar vragen stellen. Opmerkelijke zaken bespreken. Waarom staat er een boom boven op het dak van een duurzaam gebouwd appartementen complex, tien hoog. Hoe lang kan zo’n boom blijven leven? Als zijn wortels straks groot genoeg zijn, wat dan? Ja, bij- en nascholing. Vanzelfsprekend, voor degene die bij wil blijven”, zegt Betül met een glimlach.