"Kennis bijhouden is kwaliteit behouden"

Rob van der Velden (45), stedenbouwkundige, mede-eigenaar Bureau Atelier Dutch

“Vroeger leerde je vooral kennis op een opleiding aan de TU en tegenwoordig gaat het vooral om het verkrijgen van competenties. Kennis veroudert te snel, de ontwikkelingen gaan zo snel dat de kennis al verouderd is zodra je van de opleiding afkomt. Het bijhouden van kennis na je master en BEP is daarmee nog belangrijker geworden. Het gaat veel meer om ontwerpend en oplossend denken. Kun je een probleem of opgave dat voorligt je eigen maken en met een oplossing komen? Vandaag, maar ook over een aantal jaren. En om dat antwoord te kunnen geven zul je je kennis op peil moeten houden. De technologie van zonnepanelen bijvoorbeeld heb ik zelf moeten leren beheersen om opdrachtgevers van een goed advies te kunnen voorzien. Dat had ik natuurlijk niet geleerd in Delft, 30 jaar geleden. En die kennis veroudert ook zodra ik dit uitspreek. Lifelong learning is in dit licht ongelofelijk vanzelfsprekend en logisch.

Je kennis up-to-date houden draagt bij aan de kwaliteit van je werk en daarmee ook aan de waarde van de titel en van het vak. De waarde van de titel is belangrijk. Ik vind dat er een wettelijke aanpassing zou moeten komen zodat het Architectenregister strenger mag optreden en handhaven op het werkelijk doen van de bij- en nascholing. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de uitstraling van het vak, voor het uitdragen van de waarde en de kwaliteit van ons vak. Naar opdrachtgevers die zo kunnen bepalen aan wie ze een opdracht toevertrouwen.

Als mede-eigenaar van Atelier Dutch, een bureau met een tiental stedenbouwkundigen en architecten in Almere, vind ik bij- en nascholing heel belangrijk. Om een vijftal redenen:

  • GEREEDSCHAP

We moeten de kennis van ons gereedschap op peil houden. Software programma’s vernieuwen voortdurend, de mogelijkheden worden groter. Het is belangrijk om dat bij te houden. Dat kan via YouTube of tutorials van de leverancier bijvoorbeeld. Maak daar tijd voor. Stel dat niet uit. Doe het wanneer jou dat uitkomt, wanneer je dat het beste kunt leren. Het mag onder werktijd, maar veel collega’s doen het liever ’s avonds thuis. In alle rust. Dat mag uiteraard ook.

  • SLIMMER WORDEN

Ik spoor mijn team enorm aan om naar symposia, congressen en seminars te gaan. Of online webinars te volgen. Doe dat alsjeblieft. Je komt er altijd slimmer, geïnspireerd vandaan. Je hebt bovendien anderen ontmoet, verbreed je kijk op zaken, verdiep je kijk op zaken, leert dat er andere manieren zijn om naar dingen te kijken … Ik merk dat de jongere generatie de aansporing wel nodig heeft. Ik moedig ze aan, betaal de kosten indien nodig en laat ze graag een dag gaan. Ik gebruik overigens ook het argument dat ze dan weer punten hebben voor het Architectenregister. Dat werkt.

  • WE ZIJN EEN TEAM

Als bureau heb je uiteraard een bepaalde koers, wil je in de breedte een bepaalde kennis bezitten. Als team. We zijn geen team van 10 eenpitters. Het gaat dus ook om het collectieve kennisniveau van het bureau. Hebben we nieuwe kennis nodig op het gebied van bouwbesluiten of brandveiligheid, dan kijken we naar wie daar affiniteit mee heeft. Maar soms moet je gewoon iemand aanwijzen. En dat levert overigens nooit gemor op. Het is soms leuk en soms niet leuk, dat hoort erbij. Je moet de lusten en de lasten verdelen wil je een sterk team blijven.

  • HOUDING

Het gaat erom een houding te hebben van life long learning. Ik vind dat je aan de generatie die de BEP heeft gedaan ziet dat ze dat heel goed begrijpen. Die houding hebben zij al meegekregen, dat is absoluut een positieve vaststelling.

  • 16 UUR IS MAAR EEN GETAL

We zijn wettelijk verplicht om jaarlijks minimaal 16 uur aan bij- en nascholing te doen. Die 16 uur zegt mij niet zoveel, het is maar een getal. Het is een zetje in je rug en het geeft aan dat de titel waarde heeft. En om de waarde te behouden moet er wel aan bij- en nascholing worden gedaan. Dat onderschrijf ik volledig. Het is in het belang van de waarde van de titel.”