lifelong learning

Het College van Rijksadviseurs adviseert om het Architectenregister centrale rol te geven in stimuleren en registreren van lifelong learning

Onlangs bracht het College van Rijksadviseurs (CRa) een advies uit voor de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) van 2021-2024. Het integrale document kunt u hier downloaden, maar wij vragen aandacht voor dat deel van het advies dat betrekking heeft op de rol van het Architectenregister en lifelong learning.

Lifelong learning is volgens het CRa het constant blijven opdoen van nieuwe kennis en competenties vanuit de eigen motivatie. Het CRa stelt dat lifelong learning door de veranderende maatschappelijke opgaven en de komst van nieuwe technologieën alleen nog maar belangrijker wordt. Het CRa adviseert daarom dat het Architectenregister samen met de onderwijsinstellingen en de branche- en beroepsorganisaties een visie ontwikkelt over de gewenste samenhang tussen het reguliere onderwijs, de beroepservaringperiode en lifelong learning, om onderzoek te doen naar de grote maatschappelijke opgaven en om in beeld te brengen welke competenties en vaardigheden belangrijk zijn en hoe deze een plek kunnen krijgen in de curricula (zowel tijdens de opleidingen, de beroepservaringperiode als erna).

In dit kader zou volgens het CRa een pilot gestart moeten worden voor het actief stimuleren en registreren van lifelong learning. In deze pilot zou het Architectenregister in samenwerking met de branche- en beroepsorganisaties voor een beperkt aantal ontwerpers in meerdere disciplines de behoefte aan lifelong learning gaan verkennen en in beeld brengen welke opleidingen op het gebied van lifelong learning er nu reeds bestaan en aan welke opleidingen er juist behoefte ontstaat.

Het CRa adviseert voorts dat het Architectenregister de kwaliteit van de aangeboden opleidingen en de aanbieders toetst. Daaruit vloeit mogelijk het actualiseren van de begintermen van de beroepspraktijk voort.