Mededelingen

18 januari 2022

Persoonlijke digitale omgeving

Heeft u uw bewijs van inschrijving nodig? Wilt u voortaan de jaarlijkse bijdrage via automatische incasso betalen en uw IBAN aan ons doorgeven? Of bent u verhuisd en wilt u uw contactgegevens wijzigen?

Dit kunt u allemaal zelf regelen in uw persoonlijke digitale omgeving via onze website. 

Heeft u een vraag en komt u er niet uit met de informatie op onze website? Neem dan gerust contact met ons op

02 maart 2020

'Ruimte in transitie', eerste jaarrapportage

De eerste Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector is aangeboden aan de minister van OCW. Deze jaarrapportage bevat zes aanbevelingen hoe overheid en markt samen kunnen optrekken bij de grote verbouwing van Nederland en is opgesteld door Atelier Rijksbouwmeester samen met Bureau Architectenregister, BNA, BNI, BNSP, NVTL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

In de jaarrapportage wordt het Rijk geadviseerd om zijn voorbeeldfunctie als professioneel opdrachtgever te versterken, waarbij het Rijk ontwerpkracht nadrukkelijk inzet voor de
uitvoering van rijksbeleid. Dit kan met name bij complexe opgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s, zoals de uitvoeringsagenda van de NOVI en de Regionale
Energietransitie. Het Rijk wordt verder geadviseerd om meerjarige, krachtige onderzoeksprogramma’s in te zetten om een antwoord te geven op urgente maatschappelijk opgaven. Zo kan worden onderzocht en gestimuleerd wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld houtbouw, modulair en circulair bouwen. De Rijksbouwmeester en de ontwerpsector vragen ook aandacht voor de inzet van jonge architecten, onderwijs, life long learning en kennisontwikkeling en het stimuleren van nieuwe vormen van opdracht verlenen, zoals de Vlaamse Open Oproep. 

18 november 2019

Gesprekken commissies beroepservaringperiode 2020

De gesprekken met de commissies voor de zelfstandige route Beroepservaringperiode lopen in 2019 tot en met 20 december. Dan is er tijdelijk een stop.

Vanaf 6 januari 2020 voeren de commissies weer gesprekken. Inschrijving voor 2020 is nu mogelijk, de beschikbare data zijn gepubliceerd.  

 

 

03 juni 2019

Jaarverslag 2018 Architectenregister

Het afgelopen jaar was op verschillende manieren bijzonder. Het oude bestuur trad af wegens afloop benoemingsduur en een nieuw bestuur trad aan, het architectenregister bestond 30 jaar en de belangstelling voor de wettelijk verplichte beroepservaringperiode nam in 2018 een vlucht. Hierover en over andere onderwerpen leest u in ons jaarverslag.

 

28 mei 2019

Architectenregister gesloten op 30 en 31 mei

Bureau Architectenregister is gesloten op donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019.

 

 

06 december 2018

Betaling van de jaarlijkse bijdrage Architectenregister

Bureau Architectenregister (BA) is momenteel bezig om ingeschrevenen te benaderen die een betalingsachterstand hebben voor de jaarlijkse bijdrage. Deze ingeschrevenen krijgen nog tot 14 december de tijd om te betalen. Daarna gaat BA de wanbetalers uitschrijven.

 

Let op: op donderdag 6 december is Bureau Architectenregister gesloten vanaf 13.30 uur. 

 

09 november 2017

Toogdag Evaluatie Beroepservaringperiode 2017

Rijksbouwmeester Floris Alkemade organiseerde op 11 september 2017 een toogdag over de evaluatie van de beroepservaringperiode. Doel van de dag was om samen met alle betrokkenen een eerste reactie te krijgen op de evaluatieresultaten van Bureau Berenschot over de doeltreffendheid en effecten van de beroepservaringperiode in de praktijk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties (BNA, BNSP, NVTL en BNI), de onderwijsinstellingen (TU Delft, TU Eindhoven, WUR, Academies van Bouwkunst en Kunstacademies), van de Stichting PEP, Bureau Architectenregister en de ministeries van BZK, OCW en EZ. Ook een aantal vertegenwoordigers van de studenten en enkele deelnemers en oud-deelnemers aan de beroepservaringperiode was aanwezig. Lees hier het verslag

25 september 2017

Nieuwe CAO voor de architectenbranche arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd voor deelnemers aan de beroepservaringperiode

In de nieuwe cao voor de architectenbranche zijn afspraken gemaakt voor de beroepservaringsperiode. Een stap vooruit voor aankomende architecten! Zie www.SFA-architecten.nl voor de afspraken en voorwaarden.

Met deelnemers aan de beroepservaringperiode kan langer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De deelnemers hebben zo ruimer de tijd om de beroepservaringperiode af te maken bij dezelfde werkgever indien de werkgever geen vast contract kan of wil aanbieden na twee jaar. Meer informatie en modelovereenkomsten...