Mindset

Anke Boonman (48), Programmamanager BNA Academie

“De wereld verandert snel, dat geldt ook voor het architectenvak, daarom is het cruciaal dat je continu je kennis bijschaaft.” Aan het woord is Anke Boonman, programmamanager bij de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) Academie. “Je leert op veel manieren: in de dagelijkse praktijk, van je collega’s, in (online) groepen waar je inzit en ook zeker uit vakliteratuur. Overigens vind ik dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling en daar kunnen wij als BNA Academie bij helpen. Dat is onze rol.”

De tijd dat je veertig jaar bij dezelfde werkgever dezelfde werkzaamheden verrichtte, ligt achter ons. In de architectenbranche is het niet anders. “Het is een dynamische branche, je moet up to date en relevant blijven in je vakgebied. Daar moet je meer voor doen dan de  wettelijke verplichting van minimaal zestien uur bijscholing per jaar. Dat zegt mij ook niet zoveel. Het gaat meer om je eigen leerhouding, je mindset. En ja, dan is zestien uur natuurlijk peanuts. Je moet natuurlijk nog wel even je scholingsuren bijhouden en administreren, dat schiet er vaak bij in”, zegt Anke met een glimlach.

“Bij de BNA Academie sluiten we aan bij de vraag uit de markt”, vervolgt Anke. “Zo hebben we verschillende leerlijnen waar ‘het veld’ behoefte aan heeft: denk aan (nieuwe) wet- en regelgeving, maar ook wat het ondernemerschap met zich meebrengt. Wat verandert er bijvoorbeeld als je gevraagd wordt om partner te worden of wat betekenen veranderingen in de nieuwe Omgevingswet voor jouw bureau?”

“Natuurlijk volgen we met ons aanbod ook de ontwikkelingen in de branche in de vorm van interviews, trainingen en webinars”, aldus de programmamanager van de BNA Academie. “Onze beleidsmedewerkers hebben elke dag contact met overheid, architecten en  bureaus. Ze weten wat er speelt en agenderen zo ook nieuwe thema’s en onderwerpen. Zo hebben we bijvoorbeeld een reeks opleidingen ontwikkeld op het gebied van circulair ontwerpen en bouwen. Samen met inhoudsdeskundigen uit het veld verzorgen we een aantal bijeenkomsten die op de huid van de circulaire ontwikkelingen zitten. Tegelijkertijd is de opzet heel praktisch, bijvoorbeeld doordat je aan de slag gaat met een eigen ingebrachte case.”

Het opleidingsaanbod zal in 2021 meer worden toegespitst op de stedenbouwkundigen en de tuin- en landschapsarchitecten. Ondertussen is er bij de BNA Academie al veel in gang gezet: blogs, workshops, trainingen en webinars. “Daar gaan we mee door de komende jaren. Investeren in online leeromgevingen, (nog) meer samenwerken met onze leden. Het is en blijft belangrijk om je als professional te blijven ontwikkelen, te blijven leren. En ja, alles start met de juiste mindset. ”