"What’s in a name?"

What’s in a name? Ontwikkelgesprekken bij H+N+S

Hank van Tilborg (48), Landschapsarchitect/directeur, H+N+S Landschapsarchitecten

Jezelf steeds verder ontwikkelen zit diep ingebakken bij H+N+S. Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen elke medewerker en de directie. Die gesprekken heten ‘ontwikkelgesprekken’. What’s in a name?, zou je zeggen toch? “Deze gesprekken gaan over het welbevinden van een collega in de breedste zin van het woord”, vertelt Hank van Tilborg, één van de drie directeuren van H+N+S. “Hoe het met iemand gaat binnen en buiten het bureau en over de arbeidsvoorwaarden. Maar een heel groot deel van het gesprek is ontwikkelingsgericht. Dan stellen we concrete vragen als: waar ben je naar op weg? En als je daar naar op weg bent, wat kun je dan nu gaan doen om dat dichterbij te brengen. Dan zetten we ook echt 2, 3, 4 dingen concreet op papier. Een cursus, een training, meedraaien in bepaalde projecten, coaching, het kan van alles zijn.”

Van Tilborg gelooft dat ontwikkeling in grote mate bij medewerkers zelf ligt. “Een medewerker weet zelf heel goed waar hij of zij het meest warm voor loopt. En die dingen waar je intrinsieke interesse in hebt, hebben een grote mate van slagen. Een grote kans dat het ook brengt wat je ervan verwacht en je inspireert. Je zult daar zelf ook positieve energie in stoppen en uit krijgen. En voor die voorwaartse kracht doe je het. Passie en interesse vallen niet te sturen, die zitten in iemand zelf.” Voor elke medewerker is er opleidingsbudget beschikbaar. Of dit nu gaat om de beroepservaringsperiode of voor bij- en nascholing nadien.

Bij H+N+S zien ze ook vaak dat een collega gedurende een project voelt dat hij dieper wil duiken in een bepaald onderwerp. “Dergelijk initiatief belonen we graag. Dan zeg ik ook direct: ‘zet een kruis of een paar kruizen in je agenda en ga ervoor doen wat je ervoor moet doen.’ Je hebt honger naar die kennis in die situatie, je kunt het direct toepassen. Dat is een gouden mix. Dat komt het bureau ook ten goede, dergelijke motivatie en dergelijke kennis.”

De eerste paar jaar dat een landschapsarchitect bij H+N+S werkt ziet Van Tilborg dat de ontwikkelgesprekken vaak anders verlopen dan een paar jaar later. De nieuw binnengekomen jonge collega heeft eerst het gevoel een klein kind in een grote snoepwinkel te zijn. Alles lijkt zo lekker en alles is zo aanlokkelijk. “Een paar jaar verder in het vak krijg je inzicht in wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Soms betekent het ook dat je eerlijksheidshalve moet vaststellen dat je niet die goede ontwerper bent die je dacht te zijn, maar dat jouw kwaliteiten in een andere richting liggen. Die weg vindt iedereen, is mijn ervaring, de weg naar weten waar jouw kracht ligt. Als je weet wat er te koop is, kun je beter zien waar jij het verschil maakt en in welke richting jij je wilt ontwikkelen.”

Binnen H+N+S wordt er ieder jaar een meerdaagse excursiereis georganiseerd, meestal naar het buitenland. Dit jaar viert het bureau het dertigjarig bestaan en werd er een driedaagse excursiereis georganiseerd in Nederland. De Brabantse stedenrij, de Nederlandse kust en Arnhem/Nijmegen werden van nabij bekeken, bestudeerd en besproken. “We hebben projecten van onszelf bezocht, maar ook van andere bureau’s die wij eens met eigen ogen wilden zien. Deze dagen zijn voorbereid door collega’s. En zo bezien is dat ook bij- en nascholing omdat je je goed moet verdiepen in het werk dat je gaat bezoeken en die kennis weer gaat delen met de groep.”

Binnen het bureau is het sowieso cultuur dat iedere collega een extra taak op zich neemt. Omdat ze daar ervaring of feeling mee hebben of omdat ze zich ook op dat vlak willen ontwikkelen. Je moet dan denken aan de zorg voor de planten, de bijenkast op het terrein, het selecteren en begeleiden van stagiairs, het beheer van de bibliotheek en het voorbereiden van excursies dus. “Het wordt ook wel eigenlijk van iedereen verwacht, dat je er zo’n bureautaak bij doet. Het is niet alleen goed voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van het team en daarmee de samenhang van het bureau”, besluit Van Tilborg, “en het is gewoon leuk!”.