BEROEPSERVARINGPERIODE

De beroepservaringperiode (BEP) is een periode waarin je na het behalen van een kwalificerend (master)diploma beroepservaring opdoet. Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 ben je verplicht om beroepservaring op te doen voordat je je kunt inschrijven in het architectenregister. Inschrijven in het architectenregister is nodig om in Nederland de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect te mogen voeren.

Routes

Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerd programma. De zelfstandige route en het geïntegreerd programma door Stichting PEP (Professional experience programme) kunnen gevolgd worden na het behalen van een relevante masterdiploma.

Het geïntegreerde programma bestaat uit een traject waarbij de deelnemer gedurende het gehele programma wordt begeleid door een organisatie die door Bureau Architectenregister is erkend als aanbieder van een geïntegreerd programma. PEP is een erkende aanbieder van het geïntegreerd programma. Omdat het doorlopen van de beroepservaringperiode als doel heeft om ingeschreven te kunnen worden in het architectenregister, kun je, voordat je je aanmeldt bij PEP, eerst je diploma laten controleren door Bureau Architectenregister. Zo weet je vóórdat je start met het geïntegreerd programma of je diploma kwalificeert voor inschrijving in het architectenregister. 

Aan de Academies van Bouwkunst kan na de bachelor via het zogeheten buitenschools curriculum beroepservaring opgedaan worden. Ook daar geldt de verplichting betaald werk te verrichten en met een logboek en mentor te werken. Afgestudeerden van de Academies kunnen in principe direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moeten zij een verklaring meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen. Op de websites van de Academies van Bouwkunst vindt u hierover meer informatie.  

Meer informatie over de beroepservaringperiode is te vinden op de aparte website over de beroepservaringperiode. Behalve informatie voor (toekomstige) deelnemers is er ook informatie te vinden voor mentoren, werkgevers en potentiële aanbieders van losse modules of een geïntegreerd programma. 

Overgangsregeling en vrijstelling

Voor personen die vóór 1 januari 2015 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse (master)opleiding geldt een overgangsrecht. Zij kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven op basis van alleen hun diploma. 

Beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma zijn ook verplicht tot het doorlopen van de beroepservaringperiode. In sommige situaties (bijvoorbeeld op grond van een reeds doorlopen vergelijkbare periode in het buitenland) kan op verzoek een (gedeeltelijke) vrijstelling worden verleend.

Soms is automatische erkenning mogelijk en hoeft er geen beroepservaringperiode meer gevolgd te worden. Dat kan echter niet bij zogeheten 'gemengde kwalificaties'. Meer hierover leest u hier