Het belang van registreren

Een ieder die de beroepstitel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschaps architect of interieurarchitect wenst te voeren, dient ingeschreven te staan in het architectenregister. 

De belangrijkste redenen voor inschrijving in het register zijn:

  • met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar;
  • werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper staat geregistreerd;
  • voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat men staat ingeschreven in het architectenregister;
  • het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor personen die geregistreerd zijn.