Het belang van registreren

Een ieder die de beroepstitel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect wenst te voeren, dient ingeschreven te staan in het architectenregister. 

De belangrijkste redenen voor inschrijving in het register zijn:

  • Met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar
  • Werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper staat geregistreerd.
  • Voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat men staat ingeschreven in het architectenregister.
  • Het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor personen die geregistreerd zijn.