Het belang van registreren

Een ieder die de beroepstitel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschaps architect of interieurarchitect wenst te voeren, dient ingeschreven te staan in het architectenregister. 

De belangrijkste redenen voor inschrijving in het register zijn:

  • met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar;
  • werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper staat geregistreerd;
  • voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat men staat ingeschreven in het architectenregister;
  • het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor personen die geregistreerd zijn.

Kwaliteitsborging

Waarborgen dat de vormgevers van onze leefomgeving (architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect) aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

Bescherming van opdrachtgevers

Indien de opdrachtgever een in het architectenregister ingeschreven ontwerper inschakelt, dan mag hij of zij ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Implementeren van Europese regelgeving ter bevordering van het grensoverschrijdend werken

Doordat de opleidings- en beroepservaringseisen in de Wet op de architectentitel gerelateerd zijn aan EU-normen, wordt het grensoverschrijdend werken van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect vergemakkelijkt.