Titelgebruik

Het Architectenregister vindt het belangrijk om de titel breder gewaardeerd te maken. Een melding beschouwen wij als een belangrijk signaal en helpt ons een beter beeld te krijgen van het gebruik van de titel door de vier disciplines (architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten en tuin- en landschapsarchitecten). Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. Zo kunnen we op basis van een melding de mogelijke overtreder aanschrijven, maar we kunnen een melding ook gebruiken om bijvoorbeeld met de beroeps- of branchevereniging tot een gezamenlijke actie te komen.

U ontvangt hierover van ons geen (voortgangs)bericht. Wel is in ons jaarverslag te lezen hoe wij omgaan met titelbescherming.

MELDEN TITELMISBRUIK

U kunt uw melding anoniem indienen. Als u wel uw naam aan ons doorgeeft, behandelen we deze vertrouwelijk, dat wil zeggen dat wij uw naam niet kenbaar maken aan de overtreder. 

U kunt altijd zelf een persoon of een bureau vragen het titelgebruik te stoppen indien u meent dat deze onrechtmatig de titel voert. De regels voor het titelgebruik zijn te vinden in de Wet op de architectentitel.

Titelgebruik door een individu

Het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect is wettelijk beschermd en is op grond van artikel 23, eerste lid, van de Wet op de architectentitel voorbehouden aan hen die als zodanig staan ingeschreven in het architectenregister. Dit geldt ook voor het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titels.  

Titelgebruik in/bij een bureaunaam

Een bureau is volgens artikel 23a, eerste lid, van de Wet op de architectentitel gerechtigd een beschermde titel in of bij de bureaunaam te voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister. Een bureau dat aan deze voorwaarde voldoet is slechts gerechtigd in of bij de bureaunaam een beschermde titel te combineren met de naam van een natuurlijke persoon (de naam van een individu), indien dit individu gerechtigd is de titel te voeren. Hetzelfde geldt voor het combineren van namen van individuen met afkortingen en woordsamenstellingen van of met een beschermde titel.