Titelgebruik

Het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect is wettelijk beschermd. Dat betekent dat alleen iemand die is ingeschreven in het architectenregister deze titel, of afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titel, mag gebruiken.  

Een bureau mag een titel in of bij de bureaunaam voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister. Een bureau dat aan deze voorwaarde voldoet mag in of bij de bureaunaam de titel combineren met de naam van een persoon die is ingeschreven in het architectenregister. 

De regels voor het titelgebruik zijn te vinden in de Wet op de architectentitel.

Voorbeeld van misbruik van de beschermde titel: vermelding in een (internet)gids in de categorie 'architect', 'tuin- en landschapsarchitect', 'interieurarchitect' of 'stedenbouwkundige' staat gelijk aan het voeren van die titel en mag dus niet als u niet onder die titel bent ingeschreven in het architectenregister. 

Als u zich uitschrijft uit het architectenregister of als u wordt uitgeschreven wegens achterstallige betaling van de jaarlijkse bijdrage, mag u niet meer de titel gebruiken. Denkt u eraan om uit al uw presentaties de titel te verwijderen, zoals uw website, sociale media, zoekmachine en uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (de 'sbi-code' wijzigen). U kunt zich in plaats van bijvoorbeeld 'interieurarchitect' voortaan 'interieurdesigner' noemen. 

Het Architectenregister vindt het belangrijk om de titel breder gewaardeerd te maken. Een melding beschouwen wij als een belangrijk signaal en helpt ons een beter beeld te krijgen van het gebruik van de titel door de vier disciplines (architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten en tuin- en landschapsarchitecten). Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. Zo kunnen we op basis van een melding de mogelijke overtreder aanschrijven, maar we kunnen een melding ook gebruiken om bijvoorbeeld met de beroeps- of branchevereniging tot een gezamenlijke actie te komen. U ontvangt hierover van ons geen (voortgangs)bericht. Wel is in ons jaarverslag te lezen hoe wij omgaan met titelbescherming.

MELDEN TITELMISBRUIK

U kunt uw melding anoniem indienen. Als u wel uw naam aan ons doorgeeft, behandelen we deze vertrouwelijk, dat wil zeggen dat wij uw naam niet kenbaar maken aan de overtreder. 

U kunt altijd zelf een persoon of een bureau vragen het titelgebruik te stoppen indien u meent dat deze onrechtmatig de titel voert.