Andere routes naar registratie

Beschikt u niet over het vereiste diploma, maar wel over voldoende beroepservaring, dan zijn er drie alternatieve routes tot inschrijving:

Examen

Het examen is bedoeld voor hen die inschrijving in het architectenregister wensen, maar niet over het vereiste diploma beschikken. Voorwaarde voor deelname is o.a. bezit van ten minste zeven jaar beroepservaring op het betreffende vakgebied. Lees meer.

 

Inschrijving onder een andere titel

Deze procedure is bedoeld voor hen die al ingeschreven staan in het architectenregister en (nog) een inschrijving wensen onder een andere titel. Voorwaarde voor deelname is o.a. bezit van ten minste zeven jaar beroepservaring op het betreffende vakgebied. Lees meer.

 

Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties

In uitzonderlijke gevallen kan Bureau Architectenregister aan een bijzonder getalenteerd ontwerper een “Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties” verlenen. Dit certificaat geeft recht op inschrijving in het architectenregister. Lees meer.