Andere routes naar registratie

Beschikt u niet over het vereiste diploma, maar wel over voldoende beroepservaring, dan zijn er alternatieve routes tot inschrijving: het afleggen van een examen of door het volgen van de procedure inschrijving onder een andere titel.

In uitzonderlijke gevallen kan Bureau Architectenregister aan een bijzonder getalenteerd ontwerper een certificaat bijzondere kwaliteit prestaties verlenen. Dit certificaat geeft recht op inschrijving in het architectenregister. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact met ons opnemen.

Hieronder leest u meer over het examen en de procedure inschrijving onder een andere titel en kunt u zich hiervoor aanmelden. 

 

 

 

 

Examen

Het examen is bedoeld voor hen die inschrijving in het architectenregister wensen, maar niet over het vereiste diploma beschikken. Voorwaarde voor deelname is ten minste zeven jaar beroepservaring op het betreffende vakgebied. In de Examenregeling wet op de architectentitel is deze procedure geregeld.

De kosten voor het examen zijn voor het eerste onderdeel € 1.250,- en voor het tweede onderdeel € 2.500,- (dit is exclusief het inschrijfgeld in het Architectenregister van € 65,-). Aanmelden kan tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u het examen wenst af te leggen. Lees hier meer over de procedure

Om toegelaten te worden tot het examen dient u de volgende documenten aan te leveren:

Een lijst van werken van de door u zelfstandig ontworpen en uitgevoerde werken op het vakgebied van de gewenste titel.

  • De werken op de lijst moeten voorzien zijn van jaartallen, aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers. U dient daarbij schriftelijk te verklaren dat op de lijst vermelde ontwerpen van uw hand zijn.
  • Als de werken niet zelfstandig zijn ontworpen, dient uit de lijst te blijken voor welke werkzaamheden u verantwoordelijk bent geweest.
  • Indien u in loondienst werkzaam bent (geweest) gedurende de afgelopen zeven jaar, een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die u in loondienst verricht of verricht heeft.

U behoeft uw ervaring niet in een aaneensluitende periode van zeven jaar te hebben opgedaan. Het is ook mogelijk dat de ervaring over verschillende perioden is opgebouwd, mits de totale periode ten minste zeven jaar bedraagt. En de werkervaring kan gedeeltelijk ook op het gebied van een andere ontwerpende discipline betrekking hebben, maar voor de toelating dient vast te staan dat ten minste zeven jaar betrekking heeft op het gebied van de ontwerpende discipline waarop u het examen wenst af te leggen.

Curriculum vitae (maximaal 2 bladzijden A4 formaat)

Indien u werkzaam bent (geweest) als zelfstandige: een uittreksel van de Kamer van Koophandel

AANMELDEN EXAMEN

BENODIGDE DOCUMENTEN
Upload hier de volgende documenten*:
• een volledige lijst van werken van de afgelopen zeven jaar op het vakgebied van de gewenste titel. De werken op de lijst moeten voorzien zijn van jaartallen, aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers;
• een schriftelijke verklaring dat op de lijst vermelde ontwerpen van uw hand zijn en, indien de ontwerpen in teamverband tot stand zijn gekomen, een verklaring waaruit blijkt welk deel van de ontwerpen van uw hand zijn;
• een portfolio met ten minste vijf door u uitgevoerde ontwerpen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende ontwerpopdrachten en referenties van de opdrachtgevers;
• curriculum vitae (maximaal 2 bladzijden A4 formaat);
• indien u in loondienst werkzaam bent (geweest) gedurende de afgelopen zeven jaar, een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die u in loondienst verricht of verricht heeft;
• indien u werkzaam bent (geweest) als zelfstandige: een uittreksel van de Kamer van Koophandel;BENODIGDE DOCUMENTEN
Upload hier de volgende documenten*:
• een volledige lijst van werken van de afgelopen zeven jaar op het vakgebied van de gewenste titel. De werken op de lijst moeten voorzien zijn van jaartallen, aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers;
• een schriftelijke verklaring dat op de lijst vermelde ontwerpen van uw hand zijn en, indien de ontwerpen in teamverband tot stand zijn gekomen, een verklaring waaruit blijkt welk deel van de ontwerpen van uw hand zijn;
• een portfolio met ten minste vijf door u uitgevoerde ontwerpen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende ontwerpopdrachten en referenties van de opdrachtgevers;
• curriculum vitae (maximaal 2 bladzijden A4 formaat);
• indien u in loondienst werkzaam bent (geweest) gedurende de afgelopen zeven jaar, een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die u in loondienst verricht of verricht heeft;
• indien u werkzaam bent (geweest) als zelfstandige: een uittreksel van de Kamer van Koophandel;

Vul daartoe het online examenformulier in en stuur dit naar Bureau Architectenregister voorzien van de bijbehorende bijlagen.Vul daartoe het online examenformulier in en stuur dit naar Bureau Architectenregister voorzien van de bijbehorende bijlagen.

 

Inschrijving onder een andere titel

Deze procedure is bedoeld voor hen die al ingeschreven staan in het architectenregister en ook onder een andere titel ingeschreven wensen te worden. Voorwaarde voor deelname aan deze procedure is dat u staat ingeschreven in het architectenregister op basis van een in artikel 12a, tweede lid, van de Wet op de architectentitel bedoelde Nederlandse master of gelijkwaardig ouder diploma èn dat u over ten minste zeven jaar beroepservaring beschikt op het vakgebied van de andere titel. 

Hier leest u welke documenten u moet aanleveren om in aanmerking te komen voor deze procedure. Als u wordt toegelaten, ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst met de commissie. Deze commissie van vijf deskundigen beoordeelt uw projecten en visie op het vak aan de hand van de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel en adviseert Bureau Architectenregister omrent het te nemen besluit. 

Het tarief voor de behandeling van een verzoek om inschrijving onder een andere titel is € 1.135,- (dit is exclusief het inschrijfgeld in het Architectenregister van € 65,-)

VERZOEK INSCHRIJVING ONDER EEN ANDERE TITEL