Ik heb een buitenlands diploma

Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het architectenregister, kunt u bij Bureau Architectenregister automatische erkenning of erkenning van uw beroepskwalificaties (‘diploma onderzoek’) aanvragen.

De procedure die u dient te doorlopen voor inschrijving in het architectenregister en de tarieven voor de procedure hangen af van:

  • De discipline waarvoor u inschrijving verzoekt (architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect);
  • Het land waar u de beroepskwalificaties hebt behaald;
  • Het feit of u in het land waar u de beroepskwalificaties hebt behaald volledig gekwalificeerd bent.

LET OP : alleen indien u in een EU-lidstaat gekwalificeerd bent als architect en er geen sprake is van 'gemengde kwalificaties' kunt u de automatische erkenningsprocedure volgen. In alle andere gevallen zal, als uw diploma is erkend, worden vastgesteld of u de beroepservaringperiode in Nederland (geheel of gedeeltelijk) moet doorlopen voordat u kunt worden ingeschreven. 

 

 

Tarieven 2019 voor de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties:

- er geldt geen tarief voor automatische erkenning. Wel dient u het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage te betalen;

- € 1.500,- voor een behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald in een andere EU-lidstaat, in een lidstaat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland; 

- € 2.000,- voor de behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald buiten de EU. 

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 65. De jaarlijkse bijdrage bedraagt in 2019 € 60,-. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

Bent u architect met een diploma uit een EU land, kies hieronder 'automatische erkenning'. Voor alle overige situaties kies 'diploma onderzoek'.