Ik heb een Nederlands diploma behaald vóór 2015

Bent u vóór 1 januari 2015 afgestudeerd en wilt u ingeschreven worden in het architectenregister? Dan kunt u op basis van een diploma van een kwalificerende Nederlandse (master)opleiding  ingeschreven worden. 

Let op: uw verzoek tot inschrijving wordt pas in behandeling genomen als we een gewaarmerkte kopie van uw diploma per post hebben ontvangen. Een gewaarmerkte kopie van het diploma is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat staat. U kunt een gewaarmerkt kopie van uw diploma laten maken bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, bij een notaris en bij sommige (niet alle) gemeenten. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO kunnen we voor inschrijving helaas niet accepteren. 

Procedure: als uw diploma recht geeft op inschrijving in het architectenregister, ontvangt u van ons per e-mail één factuur voor zowel het inschrijfgeld als de jaarlijkse bijdrage. Het inschrijfgeld bedraagt € 65. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 60. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend. U ontvangt uw bewijs van inschrijving (in uw persoonlijke inlogomgeving) nadat wij uw betaling hebben ontvangen. 

Na 1 januari 2015 afgestudeerd? Dan bent u verplicht om beroepservaring op te doen voordat u kunt worden ingeschreven in het architectenregister. 

INSCHRIJVINGSVERZOEK