Ik heb een Nederlands diploma behaald vóór 2015

Voor personen die vóór 1 januari 2015 zijn afgestudeerd aan een kwalificerende Nederlandse (master)opleiding geldt een overgangsrecht. Zij kunnen nog ingeschreven worden op basis van (alleen) hun diploma.
Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 ben je verplicht om beroepservaring op te doen voordat je kunt worden ingeschreven in het architectenregister. 

Procedure

Vul onderstaand verzoek tot inschrijving in en druk op versturen. Wij vragen u vervolgens het ingevulde formulier uit te printen, te ondertekenen en samen met de gevraagde stukken aan ons te sturen per reguliere post.

Uw verzoek tot inschrijving wordt pas in behandeling genomen als we de gevraagde documenten voor inschrijving per post hebben ontvangen. 

Als uw diploma direct recht geeft op inschrijving in het Architectenregister, ontvangt u van ons een factuur voor het inschrijfgeld. Na ontvangst van de betaling start de registratieprocedure. Deze procedure neemt 3 tot 4 weken in beslag. Ter bevestiging van de registratie stuurt Bureau Architectenregister een mail met verdere informatie over uw bewijs van inschrijving en uw factuur voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage. 

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 65. De jaarlijkse bijdrage bedraagt in 2019 € 60. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.  

Inschrijvingsverzoek

Persoonsgegevens

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Architectenregister om een jaarlijkse incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het jaarlijkse contributiebedrag en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Architectenregister. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Hebt u geen IBAN-nummer dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op via info@architectenregister.nl.

Adresgegevens

Uw emailadres wordt ook gebruikt voor het versturen van facturen

Diplomagegevens

Keuze vermelding gegevens

LET OP! Je gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen.

Benodigde stukken

- Gewaarmerkte kopie* van uw diploma

*Een gewaarmerkte kopie van het diploma is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat staat. U kunt een gewaarmerkt kopie van uw diploma laten maken bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, bij een notaris en bij sommige (niet alle) gemeenten. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO kunnen we voor inschrijving helaas niet accepteren.