Ik heb een Nederlands diploma behaald vóór 2015

Voor personen die vóór 1 januari 2015 zijn afgestudeerd aan een kwalificerende Nederlandse (master)opleiding geldt een overgangsrecht. Zij kunnen nog ingeschreven worden op basis van (alleen) hun diploma
Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 ben je verplicht om beroepservaring op te doen voordat je kunt worden ingeschreven in het architectenregister. 

PROCEDURE

Vul onderstaand verzoek tot inschrijving in en druk op versturen. Wij vragen u vervolgens het ingevulde formulier uit te printen, te ondertekenen en samen met de gevraagde stukken aan ons te sturen per reguliere post.

Uw verzoek tot inschrijving wordt pas in behandeling genomen als we de gevraagde documenten voor inschrijving per post hebben ontvangen. 

Als uw diploma direct recht geeft op inschrijving in het Architectenregister, ontvangt u van ons een factuur voor het inschrijfgeld. Na ontvangst van de betaling start de registratieprocedure. Deze procedure neemt 3 tot 4 weken in beslag. Ter bevestiging van de registratie stuurt Bureau Architectenregister een bewijs van inschrijving en een factuur voor betaling van de jaarlijkse contributie.

KOSTEN

Het inschrijfgeld bedraagt € 65. De jaarlijkse contributie bedraagt in 2017 € 60. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de contributie naar evenredigheid berekend.

Inschrijvingsverzoek

Persoonsgegevens

LET OP! De automatische incasso gaat in vanaf het eerstvolgend kalenderjaar. Voor de inschrijving en de contributie van het eerste jaar van inschrijving krijgt u nog facturen toegestuurd. Hebt u geen IBAN-nummer dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op via info@architectenregister.nl.

Adresgegevens

Diplomagegevens

Keuze vermelding gegevens

LET OP! Je gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen.

Benodigde stukken

- Gewaarmerkte kopie* van uw diploma

*Een gewaarmerkte kopie van het diploma is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat staat. U kunt een gewaarmerkt kopie van uw diploma laten maken bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, bij een notaris en bij sommige (niet alle) gemeenten. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO kunnen we voor inschrijving helaas niet accepteren.