Ik heb een Nederlands diploma behaald vóór 2015

Bent u vóór 1 januari 2015 afgestudeerd en wilt u ingeschreven worden in het architectenregister? Dan kunt u op basis van een diploma van een kwalificerende Nederlandse (master)opleiding  ingeschreven worden. 

INSCHRIJVINGSVERZOEK

Let op: uw verzoek tot inschrijving wordt pas in behandeling genomen als we een gewaarmerkte kopie van uw diploma per post hebben ontvangen. Een gewaarmerkte kopie van het diploma is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat staat. U kunt een gewaarmerkt kopie van uw diploma laten maken bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, bij een notaris en bij sommige (niet alle) gemeenten. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. 

Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO kunnen we voor inschrijving helaas niet accepteren. Hierop ontbreekt namelijk de discipline waarin is afgestudeerd.

Kosten: als uw diploma recht geeft op inschrijving in het architectenregister, ontvangt u van ons per e-mail een factuur voor het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Het inschrijfgeld bedraagt € 80. De jaarlijkse bijdrage is € 65. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.Bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Ook bent u verplicht om per registratie jaarlijks minimaal 16 uur bij- en nascholing te volgen.  

Nadat wij uw inschrijvingsverzoek en de benodigde documenten ontvangen hebben, duurt het ongeveer 3 à 4 weken voordat uw inschrijving in het architectenregister definitief is. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, ontvangt u van ons de bevestiging dat u bent ingeschreven, krijgt u inloggegevens, kunt u in uw persoonlijke digitale omgeving de Verklaring van inschrijving downloaden en bent u zichtbaar in het openbaar register op onze website. 

Na 1 januari 2015 afgestudeerd? Dan bent u verplicht om de beroepservaringperiode te doorlopen voordat u kunt worden ingeschreven in het architectenregister.