Ik heb een Nederlands diploma behaald vanaf 2015 en een afgeronde beroepservaringperiode

Bent u na 1 januari 2015 afgestudeerd en wilt u ingeschreven worden in het architectenregister? Dan kunt u niet alleen op basis van een diploma van een kwalificerende Nederlandse (master)opleiding ingeschreven worden. U dient nog de beroepservaringperiode te doorlopen. Beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma zijn ook verplicht tot het doorlopen van de beroepservaringperiode, tenzij automatische erkenning mogelijk is. 

Heeft u de beroepservaringperiode doorlopen of heeft u een diploma van de Academie voor Bouwkunst? Dan kunt u direct inschrijven en bij uw inschrijvingsverzoek een certificaat of verklaring meesturen waarin aangegeven is dat u voldoet aan de eindtermen van de beroepservaringperiode. 

Procedure: uw verzoek tot inschrijving wordt pas in behandeling genomen als we een gewaarmerkte kopie van uw diploma en van uw certificaat of verklaring per post hebben ontvangen. Een gewaarmerkte kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat staat. U kunt een gewaarmerkt kopie van uw diploma laten maken bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, bij een notaris en bij sommige (niet alle) gemeenten. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO kunnen we voor inschrijving helaas niet accepteren.

Kosten: als uw diploma recht geeft op inschrijving in het architectenregister, ontvangt u van ons per e-mail een factuur voor betaling van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 65. De jaarlijkse bijdrage is € 60. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, ontvangt u van ons de bevestiging dat u bent ingeschreven met inloggegevens en kunt u in uw persoonlijke inlogomgeving de Verklaring van inschrijving downloaden

INSCHRIJVINGSVERZOEK