Ik wil mij opnieuw inschrijven

Bent u al eens bij ons ingeschreven? En wilt u opnieuw ingeschreven worden? Dan kunt u een verzoek tot herinschrijving indienen. U hoeft dan niet nog eens de volledige registratieprocedure te doorlopen.

Zodra wij uw herinschrijvingsverzoek hebben ontvangen, ontvangt u van ons per e-mail een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Het inschrijfgeld bedraagt € 80. De jaarlijkse bijdrage is € 65In het geval u destijds bent uitgeschreven wegens het niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage (wanbetaling), bevat deze factuur óók de achterstallige jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend. Bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Ook bent u verplicht om per registratie jaarlijks minimaal 16 uur bij- en nascholing te volgen.  

Nadat wij uw herinschrijvingsverzoek ontvangen hebben, duurt het ongeveer 3 à 4 weken voordat uw inschrijving in het architectenregister definitief is. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, ontvangt u van ons de bevestiging dat u bent ingeschreven, krijgt u inloggegevens, kunt u in uw persoonlijke digitale omgeving de Verklaring van inschrijving downloaden en bent u zichtbaar in het openbaar register op onze website. 

HERINSCHRIJVINGSVERZOEK