Ik wil mij opnieuw inschrijven

Indien u al eerder in het architectenregister ingeschreven heeft gestaan kunt u hieronder een verzoek tot herinschrijving doen. U hoeft dan niet nog eens de volledige registratieprocedure te doorlopen.
 

Procedure

Vul onderstaand verzoek tot herinschrijving in en druk op versturen. Uw verzoek wordt automatisch per e-mail naar Bureau Architectenregister gezonden. Vervolgens zendt Bureau Architectenregister u een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld. In het geval dat u destijds bent uitgeschreven wegens het niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage (wanbetaling), ontvangt u tevens een factuur voor de achterstallige jaarlijkse bijdrage. U wordt pas ingeschreven na ontvangst van alle verschuldigde betalingen. Deze procedure neemt 2-4 weken in beslag. Zodra u bent geregistreerd, stuurt Bureau Architectenregister u een mail met verdere informatie over uw bewijs van inschrijving en uw factuur voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage.

Kosten

Bij herinschrijven is inschrijfgeld verschuldigd van € 65. De jaarlijkse bijdrage bedraagt in 2019 € 60. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

 

Verzoek tot herinschrijving

Persoonsgegevens

Uw emailadres wordt ook gebruikt voor het versturen van facturen
Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Architectenregister om een jaarlijkse incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het jaarlijkse contributiebedrag en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Architectenregister. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Hebt u geen IBAN-nummer dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op via info@architectenregister.nl.

Adresgegevens