Ik wil mij opnieuw inschrijven

Bent u al eens bij ons ingeschreven? En wilt u opnieuw ingeschreven worden? Dan kunt u een verzoek tot herinschrijving indienen. U hoeft dan niet nog eens de volledige registratieprocedure te doorlopen.

Zodra wij uw herinschrijvingsverzoek hebben ontvangen, ontvangt u van ons per e-mail één factuur voor zowel het inschrijfgeld als de jaarlijkse bijdrage. In het geval u destijds bent uitgeschreven wegens het niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage (wanbetaling), bevat deze factuur óók de achterstallige jaarlijkse bijdrage. U ontvangt uw bewijs van inschrijving (in uw persoonlijke inlogomgeving) nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Het inschrijfgeld is € 65. De jaarlijkse bijdrage is € 60. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

HERINSCHRIJVINGSVERZOEK