Ik wil mij opnieuw inschrijven

Indien u al eerder in het architectenregister ingeschreven heeft gestaan kunt u hieronder een verzoek tot herinschrijving doen. U hoeft dan niet nog eens de volledige registratieprocedure te doorlopen.
 

Procedure

Vul onderstaand verzoek tot herinschrijving in en druk op versturen. Uw verzoek wordt automatisch per e-mail naar Bureau Architectenregister gezonden. Vervolgens zendt Bureau Architectenregister u een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld. In het geval dat u destijds bent uitgeschreven wegens het niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage (wanbetaling), ontvangt u tevens een factuur voor de achterstallige jaarlijkse bijdrage. U wordt pas ingeschreven na ontvangst van alle verschuldigde betalingen. Deze procedure neemt 2-4 weken in beslag. Zodra u bent geregistreerd, stuurt Bureau Architectenregister u een mail met verdere informatie over uw bewijs van inschrijving en uw factuur voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage.

Kosten

Bij herinschrijven is inschrijfgeld verschuldigd van € 65. De jaarlijkse bijdrage bedraagt in 2017 € 60. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

 

Verzoek tot herinschrijving

Persoonsgegevens

LET OP! De automatische incasso gaat in vanaf het eerstvolgend kalenderjaar. Voor de inschrijving en de contributie van het eerste jaar van inschrijving krijgt u nog facturen toegestuurd. Hebt u geen IBAN-nummer dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op via info@architectenregister.nl.

Adresgegevens