Routes naar inschrijving

Er zijn verschillende manieren om je te kunnen inschrijven in het architectenregister:

Via herinschrijving, met een kwalificerend Nederlands diploma behaald voor 2015, met een kwalificerend Nederlands diploma behaald na 2015 en een afgeronde beroepservaringperiode, met een buitenlands diploma of door middel van het afleggen van een examen. Ben je al ingeschreven op basis van een Nederlands master-diploma en heb je minimaal zeven jaar beroepservaring op het vakgebied van een andere titel, dan kun je ons verzoeken om ook onder die andere titel ingeschreven te worden.