Uitschrijven en betalingsvoorwaarden

Wilt u zich uitschrijven? In uw persoonlijke digitale omgeving kunt u aangeven dat u uitgeschreven wilt worden. Wij sturen u vervolgens hiervan een ontvangstbevestiging . LET OP: omdat daadwerkelijke uitschrijving plaats vindt aan het eind van het kalenderjaar, betaalt u tot die tijd de jaarlijkse bijdrage. Bent u onder meerdere titels ingeschreven? Dan dient u per registratienummer uitschrijving te verzoeken. U mag niet meer de titel(s) voeren nadat wij u hebben uitgeschreven. Ook bent u dan niet meer zichtbaar in ons openbaar register.

Wilt u weten welke voorwaarden Bureau Architectenregister heeft voor betaling van het inschrijfgeld, de jaarlijkse bijdrage en diensten? Dat leest u in onze betalingsvoorwaarden.

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dat leest u in onze privacyverklaring.