Publicaties

Jaarverslag 2021. Het Architectenregister beschermt de titel van architecten, tuin -en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en interieurarchitecten. We doen dit door toezicht te houden op de kwaliteit van de kwalificaties die kunnen leiden tot inschrijving in het architectenregister, door in te zetten op een 'Leven lang leren' en door samenwerking met nationale en internationale partnerinstellingen. Het jaarverslag geeft een beeld van onze reguliere activiteiten. Tevens schetst het een beeld van onze ambitie om de kracht van de ruimtelijke ontwerpsector nóg beter op de kaart te zetten.

Jaarverslag 2020.  Lees hier ons jaarverslag over 2020.

Rapport 'De ruimtelijke ontwerp sector ontleed', 2021. De tweede rapportage over de ruimtelijke ontwerpsector door Atelier Rijksbouwmeester, Bureau Architectenregister, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Fonds Architectenbureaus, BNA, BNSP, NVTL en BNI.

Rapport 'Ruimte in transitie', 2020. De eerste jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector. Dit rapport bevat zes aanbevelingen hoe overheid en markt samen kunnen optrekken bij de grote verbouwing van Nederland en is opgesteld door Atelier Rijksbouwmeester, Bureau Architectenregister, BNA, BNI, BNSP, NVTL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  

ACE-sectorstudy 2020. Europese studie van de Architects' council of Europe (ACE) naar de stand van het beroep architectuur. Het rapport vindt u hier, en in pdf hier

 

Hieronder vindt u een overzicht van overige relevante publicaties: