Werken bij het Architectenregister

Wij zoeken een nieuwe collega!

Wat ga je doen? Je borgt de kwaliteit van de titel door mee te werken aan (bijzondere) inschrijfprocedures en daarnaast projectmatige bijdragen te leveren om de toegevoegde waarde van de titel zichtbaar en actueel te houden. Dit doe je in nauwe samenwerking met beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen, onze ingeschrevenen, internationale collega’s en natuurlijk de collega’s van het Architectenregister. Bovenal zoeken we hands-on versterking van ons kleine team. Dit betekent veel verschillende werkzaamheden van zowel strategische als praktische aard met zeer interessante contacten.

Je wordt ingezet op in ieder geval de volgende onderwerpen: de beroepservaringsperiode, bij- en nascholing, titelbescherming, onderzoek over de staat van het Nederlandse ruimtelijk ontwerp domein en het groeiend aantal internationale procedures om grensoverschrijdend te kunnen leren en werken.

Speelruimte: je functioneert binnen bestaande procedures en geldende wet- en regelgeving (Richtlijn 2005/36/EG, Wet op de architectentitel, Regeling BEP en andere regelgeving) en kan waar nodig out-of-the-box denken. Het bestuur staat op afstand en fungeert als een raad van toezicht. De directeur en de twee senior beleidsmedewerkers vormen samen het management team. Je definitieve takenpakket zal in onderling overleg en afhankelijk van je kennis en ervaring worden vastgesteld. Samen met je 6 collega’s op het bureau en ca. 40 commissieleden en deskundigen buiten het bureau draag je de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beschermen van de titel. We zijn betrokken, nieuwsgierig, delen graag kennis en we zijn de specialist in ons vakgebied.

Wat vragen we van je? Een academisch werk- en denkniveau, minimaal vijf jaar relevante werkervaring, interesse in wet- en regelgeving, affiniteit met en/of kennis van het ontwerpvak en hoger onderwijs, uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en stevige, energieke en ondernemende persoonlijkheid. 

Wat bieden wij? Je gaat werken in een kleine zich ontwikkelende organisatie, waarin je de kans krijgt mee te denken over de positionering en de lange termijn strategie en te bouwen aan onze ambities om spin in het web te zijn binnen het werkveld. We vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en stimuleren je hierin. Het Architectenregister is gevestigd op Nassauplein 24 in Den Haag en is goed bereikbaar met het OV. Het is mogelijk de functie in deeltijd te vervullen. 

De functie is gewaardeerd in schaal 12. Daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van je werkervaring. Het is onze intentie de functie voor de lange termijn in te vullen, waarbij er in eerste instantie sprake is van een arbeidsovereenkomst van één jaar. Een detachering voor een bepaalde periode behoort tot de mogelijkheden. Je hebt, conform cao Rijk, recht op een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en pensioenopbouw bij ABP.  

Reageren: als je interesse hebt in deze functie ontvangen we graag je motivatiebrief en cv. Deze kun je mailen naar Simone Artz, sartz@architectenregister.nl. De procedure bestaat uit gesprekken (fysiek dan wel digitaal), met in ieder geval de directeur en senior beleidsmedewerker. Het overleggen van recente referenties en een (schrijf)test kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. Het verkrijgen van een VOG is voorwaarde voor indiensttreding.

Wat doet Bureau Architectenregister? In Nederland mag niet iedereen zichzelf zomaar architect, tuin- en landschapsarchitect, stedenbouwkundige of interieurarchitect noemen. Alleen degenen die zijn ingeschreven in het architectenregister mogen deze titel gebruiken. Zo kunnen opdrachtgevers er van op aan dat ze een vakbekwame ontwerper inschakelen, kunnen ingeschrevenen makkelijker over de grens werken en werken we samen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Samen met het beroepenveld werkt het Architectenregister aan het stimuleren van de waarde van de titel. Dit doen wij op transparante en onafhankelijke wijze. We zijn betrokken, nieuwsgierig, delen graag kennis en we zijn de specialist in ons vakgebied.

Het Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat op grond van de Wet op de architectentitel belast is met het beheer van het architectenregister in Nederland. Het Architectenregister besluit op inschrijvingsverzoeken en voert het beheer van het register. Daarnaast is het Architectenregister de bevoegde autoriteit in Nederland voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor de erkenning van professionele kwalificaties van de gereguleerde beroepen. En is aanspreekpunt voor beroepsbeoefenaren die over de grens heen willen werken, evenals overlegpartner voor de bevoegde autoriteiten van de andere EU-lidstaten. Het Architectenregister is tevens bevoegd op te treden tegen illegaal gebruik van de titel architect, interieurarchitect, stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitect. Het Architectenregister houdt toezicht op de invulling en kwaliteit van de beroepservaringperiode (BEP) en voert de zelfstandige route BEP uit. Tot slot voert het Architectenregister het secretariaat voor de zogenoemde bijzondere procedures die leiden tot inschrijven in het architectenregister: examens, inschrijven onder een andere titel en certificaat kwaliteit bijzondere prestaties.

 

Zijn er geen vacatures of staat er niets voor je bij, maar zou je wel graag bij het Architectenregister willen werken? Stuur ons dan een open sollicitatie en laat weten waarom jij denkt dat we bij elkaar passen.

Op onze LinkedIn-pagina vind je informatie over wie wij zijn en wat we doen.