BEP — Zelfstandige Route

De Beroepservaringperiode (BEP) is een aparte afdeling binnen het Architectenregister. Wij begeleiden deelnemers die via de zelfstandige route hun Beroepservaringperiode certificaat willen behalen.

Verschillende stappen

De zelfstandige route kan op elk moment in het jaar worden gestart en bestaat grofweg uit 5 stappen:

1 — Aanmelding

2 — Online startgesprek (via TEAMS)

3 — Online tussengesprek (via TEAMS)

4 — Eindgesprek in Den Haag

5 — Uitreiking certificaat en inschrijving in het architectenregister

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de Handleiding zelfstandige route BEP.

Stap 1 en 5 worden afgehandeld door het Architectenregister. Na activering van je account krijg je toegang tot het portaal van de zelfstandige route van de BEP.

Gesprekken

De commissies van de zelfstandige route Beroepservaringperiode voeren, met uitzondering van de zomervakantie, iedere maand gesprekken met deelnemers. Tijdens de gesprekken worden je POP, logboek en gevolgde modules besproken. Je mentor is verplicht aanwezig bij het start- en tussengesprek. Een gesprek kun je aanvragen via je persoonlijke pagina.

Modules

In het kader van 'een leven lang leren' is het volgen van bijscholing of 'modules' tijdens de beroepservaringperiode verplicht. Bij de zelfstandige route wordt uitgegaan van minimaal 2 modules, verdeeld over de beroepservaringperiode. Deze modules zijn vrij invulbaar: trainingen, workshops of cursussen. Een voordeel van het volgen van modules van de 'officiële' aanbieders, is dat deze meestal zeer specifiek zijn gericht op het (gedeeltelijk) bereiken van eindtermen. Dit is bij andere aanbieders niet altijd het geval. Een andere opleiding of cursus is uiteraard ook mogelijk als verdieping of verbreding van je kennis en vaardigheden.

Aanbieders Modules

Schrijf nu in voor de Dag van de Jonge Ontwerper!

EVENTS

BNA
TU Delft
BNI
BNO
Bouwlokaal

Aanbieders lezingen, symposia, workshops en events

Arcam
Architour
Het Nieuwe Instituut
DSL
The Berlage
RCE
Het Schip
Erfgoedstem
WUR
ITHA
Independent school for the city
PONT Academy

Kosten

De kosten voor de zelfstandige route bedragen per 1 januari 2024 €200,- voor je aanmelding en €550,- per gesprek. Daarnaast zijn de kosten voor modules voor eigen rekening. Indien je een gepland gesprek binnen een maand voor het gesprek afzegt of niet komt opdagen, dan zijn we genoodzaakt €160,- in rekening te brengen. Meer hierover is te lezen in de betalingsvoorwaarden.

Aanmelden

Hier kun je je aanmelden voor de beroepservaringperiode. Om je aanmelding voor de beroepservaringperiode in behandeling te kunnen nemen en ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, dien je een gewaarmerkte kopie van je diploma (op papier) per post op te sturen naar het Architectenregister. Een gewaarmerkte kopie van het diploma is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat, staat. Het is ook mogelijk met het originele diploma langs te komen bij het Architectenregister.

Zodra wij alle stukken op de juiste manier hebben ontvangen en verwerkt, kun je starten met jouw beroepservaringperiode. Je krijgt dan ook toegang tot je persoonlijke digitale omgeving. Daar vind je alle benodigde documenten, formulieren en handleidingen. Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

Inhoudelijke vragen BEP? [email protected].