PEP aanvraag controle diploma

Wil je het geïntegreerd programma of het ruimtelijk traineeship gaan volgen, laat dan eerst je diploma controleren door Bureau Architectenregister. Zo weet je vóórdat je start of je diploma kwalificeert voor inschrijving in het architectenregister.

Om je diploma te kunnen controleren, dien je ons een papieren gewaarmerkte kopie van je diploma per post te sturen. Je kunt ook, na afspraak, met je originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO is helaas niet voldoende. Daarop ontbreekt namelijk de afstudeervariant.

Vraag HIERde controle van je diploma aan.

LET OP! Je krijgt pas (per e-mail) bericht van ons nadat we je aanvraag èn een gewaarmerkte kopie van je diploma hebben ontvangen. Deze e-mail bevat direct de mededeling of je diploma al dan niet voldoet voor latere inscrhijving in het architectenregister. 

Hebben wij na 6 weken niet je diploma ontvangen, dan sturen wij je één keer een herinnering. Als we daarna na 6 weken nog steeds niet je diploma hebben ontvangen, stellen we je aanvraag om je diploma te controleren buiten behandeling.