PEP aanvraag controle diploma

Wil je het geïntegreerd programma of het ruimtelijk traineeship gaan volgen, laat dan eerst je diploma controleren door Bureau Architectenregister. Zo weet je vóórdat je start of je diploma kwalificeert voor inschrijving in het architectenregister.

Let op: om je diploma te kunnen controleren ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, dien je ons een papieren gewaarmerkte kopie van je diploma per post te sturen. 

Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland.

Vraag HIER de controle van je diploma aan.

Nadat we een gewaarmerkte kopie van je diploma per post hebben ontvangen, krijg je van ons bericht. Hebben wij na 6 weken niet je diploma ontvangen, dan sturen wij je één keer een herinnering. Als we daarna na 6 weken nog steeds niet je diploma hebben ontvangen, stellen we je aanvraag om je diploma te controleren buiten behandeling.