Zelfstandige (individuele) route

De BEP is een aparte afdeling van Bureau Architectenregister. Wij begeleiden deelnemers die via de zelfstandige of individuele route hun Beroepservaringperiode certificaat willen behalen.

Vragen m.b.t. diploma, aanmelding, facturen, inschrijving: contactformulier  of                                                                  Architectenregister: 070-3467020                                                          maandag t&m donderdag, van 10 - 14 uur

Inhoudelijke vragen over de zelfstandige route van de beroepservaringsperiode, mail naar: bep@architectenregister.nl

1. Individuele route en kosten
2. Gespreksdata commissies
3. Aanmelden individuele route                                                                     

1. Individuele route en kosten                                                                        De individuele route kan op elk moment gestart worden. Grofweg bestaat het doorlopen van de zelfstandige route uit 5 stappen.              Stap 1 en 5 worden afgehandeld door het Bureau Architectenregister. Na activering van je account kom je terecht bij de zelfstandige route van de BEP. 

Stap 1:  Aanmelding + gewaarmerkte kopie diploma + account
Stap 2:  Startgesprek
Stap 3:  Tussengesprek
Stap 4:  Eindgesprek
Stap 5:  Uitreiking certificaat + Inschrijving in het architectenregister

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de:              HANDLEIDING ZELFSTANDIGE ROUTE BEP

De kosten voor de gehele zelfstandige route in 2022 zijn €1320,- of drie termijnen van €450,-. Zeg je binnen een maand voor het gesprek met de commissie af, of kom je niet opdagen, dan brengen wij €160,- in rekening. Meer hierover is te lezen in onze betalingsvoorwaarden. Hierbij komen nog variabele kosten voor de modules.

2. Gespreksdata commissies
De commissies van de zelfstandige route Beroepservaringperiode voeren iedere maand, met uitzondering van de zomervakantie, gesprekken met deelnemers aan de zelfstandige route van de BEP. Momenteel vinden de gesprekken plaats via Teams. Een gesprek vraag je aan via je persoonlijke pagina. 

Er zijn 5 commissies:                                                                       Architectuur A1 - A2, Interieur, Stedenbouw, Tuin- en Landschap.

BESCHIKBARE DATA  2022 (volgeboekt: vette letters):

INTERIEUR, STEDENBOUW, TUIN- EN LANDSCHAP

 • 2 februari 2022
 • 23 maart 2022
 • 1 juni 2022
 • 7 september 2022
 • 2 november 2022
 • 21 december 2022

 ARCHITECTUUR (A1)        ARCHITECTUUR (A2)                         

 • JANUARI
  maandag 10                         donderdag 13
  dinsdag 18
  woensdag 19                        donderdag 20
  maandag 24                         donderdag 27

 • FEBRUARI
  .                                              donderdag 3
  maandag 7                           donderdag 10
  woensdag 16                       donderdag 17
  maandag 21                          .

 • MAART
  maandag 7                           donderdag 10
  woensdag 16                       donderdag 17
  maandag 21                          donderdag 24

 • APRIL
  maandag 4                            donderdag 7
  woensdag 13                         donderdag 14
  .                                              donderdag 21 

 • MEI
  woensdag 11                         donderdag 12
  maandag 16                          donderdag 19
  woensdag 25                         .
  maandag 30                          .

 • JUNI
  .                                              donderdag 2
  woensdag 8                           .
  maandag 13                          donderdag 16
  woensdag 22                         .
  maandag 27                          donderdag 30

 • JULI
  woensdag 6                           donderdag 7
  maandag 11

 • ZOMERVAKANTIE               

3. Aanmelden individuele route
Nadat we je als deelnemer aan de zelfstandige route hebben geaccepteerd, kun je inloggen in je persoonlijke digitale omgeving (‘persoonlijke pagina’). Daar vind je alle
 benodigde documenten, formulieren en handleidingen. Lees deze documenten goed door! Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

AANMELDEN ZELFSTANDIGE ROUTE BEP

LET OP: om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen en ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, dien je ons een papieren gewaarmerkte kopie van je diploma per post te sturen. Je BEP kan pas van start gaan als wij deze hebben ontvangen en verwerkt en je toegang hebt gekregen tot je persoonlijke digitale omgeving. 

Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland.

Een gewaarmerkt kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling of een notaris staat. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO is helaas niet voldoende. Daarop ontbreekt namelijk de afstudeervariant.