Zelfstandige (individuele) route

De BEP is een aparte afdeling van Bureau Architectenregister. Wij begeleiden deelnemers die via de zelfstandige of individuele route hun Beroepservaringperiode certificaat willen behalen. Voor alle praktische vragen hierover kun je bij ons terecht via het email adres onderaan de pagina. Hieronder vind je de volgende informatie:

1. Individuele route en kosten
2. Gespreksdata commissies
3. Aanmelden individuele route

1. Individuele route en kosten

De individuele route kan op elk moment gestart worden.
Grofweg bestaat het doorlopen van de zelfstandige route uit 5 stappen:

Stap 1: Voorbereiding, aanmelding + gewaarmerkte kopie diploma
Stap 2: Startgesprek
Stap 3: Tussengesprek
Stap 4: Eindgesprek
Stap 5: Inschrijving in het architectenregister

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de:              HANDLEIDING ZELFSTANDIGE ROUTE BEP

De kosten voor de zelfstandige route in 2021 zijn €1260,- of drie termijnen van €430,-. Zeg je binnen een maand voor het gesprek met de commissie af, of kom je niet opdagen, dan brengen wij €160,- in rekening. Meer hierover is te lezen in onze betalingsvoorwaarden. 

2. Gespreksdata commissies
De commissies van de zelfstandige route Beroepservaringperiode voeren iedere maand, met uitzondering van de zomervakantie, gesprekken met deelnemers aan de zelfstandige route van de BEP.
Er zijn vijf commissies: Architectuur A1 en A2, Interieur, Stedenbouw, Tuin- en Landschap. Momenteel vinden de gesprekken op afstand plaats viaTeams. Een gesprek vraag je aan via je persoonlijke pagina.

BESCHIKBARE DATA 2021 (volgeboekt: vette letters):

INTERIEUR, STEDENBOUW, TUIN- EN LANDSCHAP

 • 27 oktober 2021
 • 22 december 2021
 • 2 februari 2022
 • 23 maart 2022
 • 1 juni 2022
 • 7 september 2022
 • 2 november 2022
 • 21 december 2022

 ARCHITECTUUR (A1)        ARCHITECTUUR (A2)                         

 • NOVEMBER                           NOVEMBER
 • maandag 1                            donderdag 4
 • woensdag 10                        donderdag 11
 • maandag 15                          -
 • woensdag 24                        donderdag 25
 • maandag 29                          -
 • DECEMBER                           DECEMBER
 • -                                               donderdag 2
 • woensdag 8                           donderdag 9
 • maandag 13+dinsdag 14    donderdag 16+vrijdag 17
 • dinsdag 21
 • KERSTVAKANTIE
 •  
 • JANUARI
 • maandag 10                          donderdag 13
 • woensdag 19                         donderdag 20
 • maandag 24                          donderdag 27
 • FEBRUARI
 • .                                              donderdag 3
 • maandag 7                            donderdag 10
 • woensdag 16                         donderdag 17
 • maandag 21                          .
 • MAART
 • maandag 7                            donderdag 10
 • woensdag 16                         donderdag 17
 • maandag 21                          donderdag 24
 • APRIL
 • maandag 4                            donderdag 7
 • woensdag 13                         donderdag 14
 • .                                              donderdag 21 
 • MEI
 • woensdag 11                         donderdag 12
 • maandag 16                          donderdag 19
 • woensdag 25                         .
 • maandag 30                          .
 • JUNI
 • .                                              donderdag 2
 • woensdag 8                           .
 • maandag 13                          donderdag 16
 • woensdag 22                         .
 • maandag 27                          donderdag 30
 • JULI
 • woensdag 6                           donderdag 7
 • maandag 11
 • ZOMERVAKANTIE               

3. Aanmelden individuele route
Nadat we je als deelnemer aan de zelfstandige route hebben geaccepteerd, kun je inloggen in je persoonlijke digitale omgeving (‘persoonlijke pagina’). Daar vind je alle
 benodigde documenten, formulieren en handleidingen. Lees deze documenten goed door! Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

AANMELDEN ZELFSTANDIGE ROUTE BEP

LET OP: om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen en ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, dien je ons een papieren gewaarmerkte kopie van je diploma per post te sturen. Je BEP kan pas van start gaan als wij deze hebben ontvangen en verwerkt en je toegang hebt gekregen tot je persoonlijke digitale omgeving. 

Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland.

Een gewaarmerkt kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling of een notaris staat. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO is helaas niet voldoende. Daarop ontbreekt namelijk de afstudeervariant.

VRAGEN