Zelfstandige (individuele) route

De BEP is een aparte afdeling van Bureau Architectenregister. Wij begeleiden deelnemers die via de zelfstandige of individuele route hun Beroepservaringperiode certificaat willen behalen.

Vragen m.b.t. diploma, aanmelding, facturen, inschrijving: contactformulier  of
Architectenregister: 070-3467020
maandag t&m donderdag, van 10 - 14 uur

Inhoudelijke vragen over de zelfstandige route van de beroepservaringsperiode? Mail naar: bep@architectenregister.nl

1. Individuele route en kosten
2. Gespreksdata commissies
3. Aanmelden individuele route    

1. Individuele route en kosten 
De individuele route kan op elk moment gestart worden. Grofweg bestaat het doorlopen van de zelfstandige route uit 5 stappen.
Stap 1 en 5 worden afgehandeld door het Bureau Architectenregister. Na activering van je account kom je terecht bij de zelfstandige route van de BEP. 

Stap 1:  Aanmelding + gewaarmerkte kopie diploma + account
Stap 2:  Startgesprek
Stap 3:  Tussengesprek
Stap 4:  Eindgesprek
Stap 5:  Uitreiking certificaat + Inschrijving in het architectenregister

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de 
Handleiding zelfstandige route BEP

De kosten voor de gehele zelfstandige route in 2022 zijn €1320,- of drie termijnen van €450,-. Zeg je binnen een maand voor het gesprek met de commissie af, of kom je niet opdagen, dan brengen wij €160,- in rekening. Meer hierover is te lezen in onze betalingsvoorwaarden. Eventuele kosten voor modules zijn hierbij niet inbegrepen; die zijn voor eigen rekening.

2. Gespreksdata commissies
De commissies van de zelfstandige route Beroepservaringperiode voeren iedere maand, met uitzondering van de zomervakantie, gesprekken met deelnemers aan de zelfstandige route van de BEP. Momenteel vinden de gesprekken plaats via Teams. Een gesprek vraag je aan via je persoonlijke pagina. 

Er zijn 6 commissies:
Architectuur A1,A2,A3, Interieur, Tuin- en Landschap, Stedenbouw.

BESCHIKBARE DATA 2022 (volgeboekt: dikgedrukt): Er zijn geen mogelijkheden meer voor gesprekken in 2022. Data voor 2023 zullen eind november gepubliceerd worden.

STEDENBOUW     INTERIEUR        TUIN- EN LANDSCHAP

 • 2 november              2 november              2 november
 • 21 december           21 december            21december

ARCHITECTUUR (A1ARCHITECTUUR(A2)  ARCHITECTUUR (A3

 • NOVEMBER
   
                             
  ----,A2,A3:          donderdag 3

  ----,A2,----:           vrijdag 4
  A1,----,A3:          woensdag 9                          
  ----,A2,----:           donderdag 10

  ----,A2,A3:          donderdag 17                       
  A1,----,A3:          woensdag 23                         
  ----,A2,----:           donderdag 24
 • DECEMBER
  A1,A2,A3:         donderdag 1
                            
  A1,----,A3:          woensdag 7                           
  ----,A2,----:           donderdag 8 
  A1,A2,----:          donderdag 15                        
  A1,----,----:           woensdag 21                         
  A2,----,----:           donderdag 22 

  3. Aanmelden individuele route 

AANMELDEN ZELFSTANDIGE ROUTE BEP

LET OP: om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen en ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, dien je een, papieren, gewaarmerkte kopie* van je diploma per post op te sturen.

Je BEP kan pas van start gaan, als wij deze hebben ontvangen en verwerkt. Daarna krijg je toegang tot je persoonlijke digitale omgeving  Daar vind je alle benodigde documenten, formulieren en handleidingen. Lees deze documenten goed door! Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

Postadres: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland.

* (Een gewaarmerkt kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling of een notaris staat. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO is helaas niet voldoende. Daarop ontbreekt namelijk de afstudeervariant.)