Zelfstandige (individuele) route

De BEP is een aparte afdeling van Bureau Architectenregister. Wij begeleiden deelnemers die via de zelfstandige of individuele route hun Beroepservaringperiode certificaat willen behalen.

Vragen m.b.t. diploma, aanmelding, facturen, inschrijving: contactformulier  of
Architectenregister: 070-3467020
maandag t&m donderdag, van 10 - 14 uur

Inhoudelijke vragen over de zelfstandige route van de beroepservaringsperiode? Mail naar: bep@architectenregister.nl

1. Individuele route en kosten
2. Gespreksdata commissies
3. Aanmelden individuele route    

1. Individuele route en kosten 
De individuele route kan op elk moment gestart worden. Grofweg bestaat het doorlopen van de zelfstandige route uit 5 stappen.
Stap 1 en 5 worden afgehandeld door het Bureau Architectenregister. Na activering van je account kom je terecht bij de zelfstandige route van de BEP. 

Stap 1:  Aanmelding + gewaarmerkte kopie diploma + account
Stap 2:  Startgesprek
Stap 3:  Tussengesprek
Stap 4:  Eindgesprek
Stap 5:  Uitreiking certificaat + Inschrijving in het architectenregister

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de 
Handleiding zelfstandige route BEP

De kosten voor de gehele zelfstandige route in 2022 zijn €1320,- of drie termijnen van €450,-. Zeg je binnen een maand voor het gesprek met de commissie af, of kom je niet opdagen, dan brengen wij €160,- in rekening. Meer hierover is te lezen in onze betalingsvoorwaarden. Eventuele kosten voor modules zijn hierbij niet inbegrepen; die zijn voor eigen rekening.

2. Gespreksdata commissies
De commissies van de zelfstandige route Beroepservaringperiode voeren iedere maand, met uitzondering van de zomervakantie, gesprekken met deelnemers aan de zelfstandige route van de BEP. Momenteel vinden de gesprekken plaats via Teams. Een gesprek vraag je aan via je persoonlijke pagina. 

Er zijn 5 commissies:
Architectuur A1-A2, Interieur, Tuin- en Landschap, Stedenbouw.

BESCHIKBARE DATA 2022 (volgeboekt: dikgedrukt):

STEDENBOUW     INTERIEUR        TUIN- EN LANDSCHAP

 • 1 juni                         1 juni                       1 juni 
 • 7 september            7 september            7 september
 • 2 november             2 november              2 november
 • 21 december           21 december           21december

ARCHITECTUUR (A1)    ARCHITECTUUR (A2)                                                                                            

 • MEI
  maandag 16                               donderdag 19
  woensdag 25                               .
  maandag 30                                .                                                                             
 • JUNI
  .                                                   donderdag 2
  woensdag 8                              donderdag 9
  maandag 13                             donderdag 16
  woensdag 22                            donderdag 23
  maandag 27                             donderdag 30
 • JULI
  dinsdag 5
  woensdag 6                               donderdag 7
  .                                                   vrijdag 8
  maandag 11

  Z O M E R V A K A N T I E  
       

 • AUGUSTUS
  woensdag 31
     
 • SEPTEMBER
  .                                              donderdag 1
  maandag 5                           donderdag 8
  woensdag 14                        donderdag 15
  dinsdag 20
  woensdag 28                        donderdag 29
 • OKTOBER
  maandag 3 
  woensdag 12                        donderdag 13
  maandag 17                          donderdag 20
  woensdag 26
  maandag 31 
 • NOVEMBER
  .                                              donderdag 3
  woensdag 9                           donderdag 10
  maandag 14                          donderdag 17
  woensdag 23                         donderdag 24
  maandag 28 
 • DECEMBER
  .                                              donderdag 1
  woensdag 7                           donderdag 8 
  maandag 12                          donderdag 15
  woensdag 21                         donderdag 22 

  3. Aanmelden individuele route 

AANMELDEN ZELFSTANDIGE ROUTE BEP

LET OP: om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen en ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, dien je een, papieren, gewaarmerkte kopie* van je diploma per post op te sturen.

Je BEP kan pas van start gaan, als wij deze hebben ontvangen en verwerkt. Daarna krijg je toegang tot je persoonlijke digitale omgeving  Daar vind je alle benodigde documenten, formulieren en handleidingen. Lees deze documenten goed door! Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

Postadres: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland.

* (Een gewaarmerkt kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling of een notaris staat. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO is helaas niet voldoende. Daarop ontbreekt namelijk de afstudeervariant.)