Melden onrechtmatig titelgebruik

De Wet op de architectentitel bepaalt dat slechts hen die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieur-architect staan ingeschreven in het architectenregister, gerechtigd zijn de betreffende titel(s) te voeren.

Hetzelfde geldt voor het voeren van afkortingen en woordsamen-stellingen van/met deze titels zoals architectuur, binnenhuisarchitect(tuur) en tuinarchitect.

Ook het vermeld staan in rubrieken en gidsen die in het opschrift een beschermde titel vermelden (of een afkorting of woordsamenstelling van/met een beschermde titel), zoals bijvoorbeeld de rubriek Architectenbureau in de Telefoongids, is het voeren van deze titel.  

Let op! Onrechtmatige vermeldingen komen regelmatig voor. Controleer voordat u met een "architect" in zee gaat of hij/zij staat ingeschreven in het architectenregister. Bij twijfel raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Als een individu of een bureau ten onrechte gebruik maakt van een beschermde titel dan kunt u Bureau Architectenregister vragen daartegen op te treden. Bureau Architectenregister maant de overtreder dan het titelgebruik te staken. Gaat de overtreder door met het onrechtmatig titelgebruik dan kan Bureau Architectenregister een gerechtelijke procedure starten. De rechtbank kan de overtreder een dwangsom opleggen om het staken van het onrechtmatig titelgebruik af te dwingen.