Melden onrechtmatig titelgebruik

De Wet op de architectentitel bepaalt dat slechts zij die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieur-architect staan ingeschreven in het architectenregister, gerechtigd zijn de betreffende titel(s) te voeren.

Hetzelfde geldt voor het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van/met deze titels zoals architectuur, binnenhuisarchitect(tuur) en tuinarchitect.

Let op! Controleer voordat u met een "architect" in zee gaat of hij/zij staat ingeschreven in het architectenregister. Bij twijfel raden wij u aan contact met ons op te nemen. 

Het staat iedereen vrij om zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

 

Als een individu of een bureau ten onrechte gebruik maakt van een beschermde titel dan kunt u daarvan melding doen bij Bureau Architectenregister. Wanneer na een vooronderzoek blijkt dat de melding terecht is, gaat Bureau Architectenregister bepalen welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. 

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat u als melder anoniem blijft.