Actueel

 

Nieuwe tarieven 2023
De door het Architectenregister gehanteerde tarieven worden ieder jaar opnieuw bekeken. De tariefverhoging van de jaarlijkse bijdrage per 2023 betreft een inflatiecorrectie. Administratiekosten voor niet betalen via automatische incasso en aanmaningskosten worden afgeschaft. Het tarief voor het volgen van de beroepservaringsperiode wordt kostendekkend gemaakt. Hetzelfde geldt voor het tarief voor diplomaonderzoeken buiten Europa.

Voor 2023 betekent dit het volgende:

  • Verhoging van de jaarlijkse bijdrage van €65,- naar €75,-, per 1 januari 2023.
  • Een tariefverhoging voor het deelnemen aan de Beroepservaringsperiode, zelfstandige route van €1.320,- naar €1.850,- (of in drie termijnen van elk €630,-), per 1 februari 2023.
  • Een tariefverhoging voor een diplomaonderzoek buiten de EU van €800,- naar €1.000,- per 1 februari 2023.
  • Een nieuw tarief van €200,- voor een pre-scan diplomaonderzoek buiten de EU, per 1 februari 2023.

Voor meer informatie, vindt u hier onze betalingsvoorwaarden.

Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO)

In de ARO formuleert de Rijksoverheid haar programma voor het ruimtelijk ontwerp in Nederland en het rijksbeleid dat daarop betrekking heeft, voor een periode van vier jaar.