Mensen

Het bureau is belast met de dagelijkse uitvoering van de taken van het Architectenregister. Het bureau wordt geleid door de directeur, waarvan de bevoegdheid is vastgelegd in het Directiestatuut. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister zijn opgedragen dan wel daaruit voortvloeien. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Het bestuur is aangesteld door de Minister van OCW. De wijze van functioneren voor het bestuur is geregeld in het Bestuursreglement.

 

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam:

 • Mevrouw S. (Simone) Artz;
 • Mevrouw I. (Ifke) Brunings;
 • Mevrouw M. (Mirjam) del Canho MRE, directeur;
 • Mevrouw L. (Lody's) Coffi;
 • De heer R.C. (Rob) van der Elst;
 • Mevrouw M.N. (Mylenka) Evers-Schneiders;
 • De heer D. (David) Keuning;
 • Mevrouw M.L. (Marilou) Remmelts;
 • Mevrouw J. (Julia) van der Veen.                       

Bestuur

 • De heer drs. R. Steenbeek, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M. Luisman;
 • Mevrouw ir. E. van Veen.

Deskundigen

 • De heer dr. ir. R. Cavallo;
 • De heer dr. ir. C.H. Doevendans;
 • De heer ir. C.R. van Langen;
 • Mevrouw dr. ir. S. Komossa.

Commissies 

De examencommissie voor architecten:

 • Mevrouw ir. A. Snijders, voorzitter;
 • De heer R.H.W. Hootsmans;
 • heer ir. P.A.M. Kuitenbrouwer;
 • Mevrouw N. Huibrechtse.

De examencommissie voor stedenbouwkundigen:

 • Mevrouw ir. P.J. Sala, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M.M. Peters;
 • De heer M.G.A.D. Harteveld.

De examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten:

 • De heer ing. R.J. de Koning, voorzitter;
 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw ir. M. Brinkhuijsen.

De examencommissie voor interieurarchitecten:

 • De heer W.S. Ros, voorzitter;
 • De heer J.W.P. Maréchal;
 • De heer H. van Keulen. 

De commissie inschrijving onder een andere titel:

 • De heer drs. R.A.J.H. Kalmthout MRE, voorzitter;
 • De heer G. Schilder jr.;
 • De heer ir. A. Fien;
 • Mevrouw ir. J.E. Korpershoek;
 • Mevrouw ir. A. Nauta.

De commissie beroepservaringperiode architecten:

 • Mevrouw ir. B.C.I.M. Kuit; 
 • Mevrouw ir. W. van Duijn;
 • De heer ir. T. Bokkers;
 • De heer ir. A.C.J. Pols.

De commissie beroepservaringperiode stedenbouw:

 • Mevrouw ir. F. de Jong;
 • De heer ir. M. de Boer.

De commissie beroepservaringperiode tuin- en landschapsarchitectuur:

 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw ir. M. Janse.

De commissie beroepservaringperiode interieurarchitectuur:

 • De heer T. Hylkema;
 • Mevrouw ir. A. Dirks.

Zie ook:

commissieleden Beroepservaringperiode zelfstandige route