Mensen

Het bureau is belast met de dagelijkse uitvoering van de taken van het Architectenregister. Het bureau wordt geleid door de directeur, waarvan de bevoegdheid is vastgelegd in het Directiestatuut. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister zijn opgedragen dan wel daaruit voortvloeien. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Het bestuur is aangesteld door de Minister van OCW. De wijze van functioneren voor het bestuur is geregeld in het Bestuursreglement

NIEUWE VOORZITTER ARCHITECTENREGISTER

Roel Steenbeek (1956) is benoemd tot voorzitter van het bestuur van Bureau Architectenregister. Hij is op 1 december 2018 gestart voor een periode van vier jaar.

Voor zijn benoeming tot voorzitter van Bureau Architectenregister heeft Roel een lange bestuurlijke loopbaan gehad in de volkshuisvesting rond de thema’s klant, vastgoed en samenleving en hun onderlinge samenhang. Hij heeft veel ervaring op het gebied van architectuur en de gebouwde omgeving, vooral aan de opdrachtgeverskant van projecten en participant in gebiedsontwikkelingen. Daarnaast is hij zeer actief geweest op het vlak van strategie- en organisatieontwikkeling en stakeholdersmanagement. Hij is altijd op zoek naar het verbinden van partijen en innovatie. Roel heeft in 1987 zijn studie sociologie van bouwen en wonen aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooid.

Roel Steenbeek is voor ca. twee dagen per maand als voorzitter van het bestuur verbonden aan Bureau Architectenregister. Hij werkt daarnaast sinds 2014 als zelfstandige op het gebied van toezicht, bestuur en advies, o.a. als:
• Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonzorg Nederland
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van Pro Persona GGZ
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting Hospice Bardo
• Lid van de Raad van Commissarissen van Staedion
• Voorzitter programmateam BNA-Onderzoek
• Lid Raad van advies Quatrospect
• Lid initiatiefgroep coöperatie middenhuur

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam

 • Mevrouw S. (Simone) Artz LLB;
 • Mevrouw ir. I. (Ifke) Brunings;
 • Mevrouw ir. M. (Mirjam) del Canho MRE (directeur);
 • De heer drs. R.C. (Rob) van der Elst;
 • Mevrouw mr. M.N. (Mylenka) Evers-Schneiders BBA;
 • De heer dr. ir. D. (David) Keuning;
 • Mevrouw ir. M.L. (Marilou) Remmelts;
 • Mevrouw J. (Julia) van der Veen; 
 • Mevrouw R. (Renske) Watt-Popma.                        

Bestuur

 • De heer drs. R. Steenbeek, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M. Luisman, vice-voorzitter;
 • Mevrouw ir. E. van Veen, penningmeester.

Commissies 

De examencommissie voor architecten bestaat uit:

 • De heer R.H.W. Hootsmans;
 • Mevrouw ir. A. Snijders;
 • De heer ir. P.A.M. Kuitenbrouwer;
 • Mevrouw N. Huibrechtse.

De examencommissie voor stedenbouwkundigen bestaat uit:

 • Mevrouw ir. P.J. Sala, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M.M. Peters;
 • De heer M.G.A.D. Harteveld.

De examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten bestaat uit:

 • De heer ing. R.J. de Koning, voorzitter;
 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw ir. M. Brinkhuijsen.

De examencommissie voor interieurarchitecten bestaat uit:

 • De heer W.S. Ros, voorzitter;
 • De heer J.W.P. Maréchal;
 • De heer H. van Keulen. 

De commissie inschrijving onder een andere titel bestaat uit:

 • De heer drs. R.A.J.H. Kalmthout MRE, voorzitter;
 • De heer C.M.J.G. Spanjers;
 • De heer ir. A. Fien;
 • Mevrouw ir. J.E. Korpershoek;
 • Mevrouw ir. A. Nauta.

De commissie beroepservaringperiode architecten bestaat uit:

 • Mevrouw ir. B.C.I.M. Kuit; 
 • Mevrouw ir. W. van Duijn;
 • De heer ir. T. Bokkers;
 • De heer ir. A.C.J. Pols.

De commissie beroepservaringperiode stedenbouw bestaat uit:

 • Mevrouw ir. F. de Jong;
 • De heer ir. M. de Boer.

De commissie beroepservaringperiode tuin- en landschapsarchitectuur bestaat uit:

 • Mevrouw ir. S. Diegenbach;
 • Mevrouw ir. A. van Helsdingen.

De commissie beroepservaringperiode interieurarchitectuur bestaat uit:

 • De heer T. Hylkema;
 • Mevrouw ir. A. Dirks.