Mensen

Het bureau is belast met de dagelijkse uitvoering van de taken van Bureau Architectenregister. Het bureau wordt geleid door de directeur, waarvan de bevoegdheid is vastgelegd in het Directiestatuut.

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam

 • Mevrouw ir. M. (Mirjam) del Canho MRE, directeur;
 • Mevrouw mr (Mylenka) Evers-Schneiders, senior medewerker behandelen en ontwikkelen;
 • De heer drs. R.C. (Rob) van der Elst, senior medewerker behandelen en ontwikkelen;
 • Mevrouw ir. M.L. (Marilou) Remmelts, beroepservaringperiode;
 • Mevrouw J. (Julia) van der Veen, medewerker administratie; 
 • Mevrouw R. (Renske) Watt-Popma, medewerker administratie.                        

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister zijn opgedragen dan wel daaruit voortvloeien. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Het bestuur is aangesteld door de Minister voor Wonen en Rijksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De wijze van functioneren voor het bestuur is geregeld in het Bestuursreglement 

Het bestuur bestaat uit:

 • Mevrouw drs. A.M.J. Rijckenberg, voorzitter;
 • De heer ir. H. Post, vice-voorzitter;
 • De heer ir. H.J. Döll, penningmeester.

Comissies 

De examencommissie voor architecten bestaat uit:

 • De heer ir. M.A.W. Spaan, voorzitter;
 • De heer R.H.W. Hootsmans;
 • Mevrouw ir. A. Snijders;
 • De heer ir. P.A.M. Kuitenbrouwer;
 • Mevrouw N. Huibrechtse.

De examencommissie voor stedenbouwkundigen bestaat uit:

 • Mevrouw ir. P.J. Sala, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M.M. Peters;
 • De heer M.G.A.D. Harteveld.

De examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten bestaat uit:

 • Mevrouw dr. I. Duchhart, voorzitter;
 • De heer ing. R.J. de Koning;
 • De heer ir. R.A.A.J. Aben.

De examencommissie voor interieurarchitecten bestaat uit:

 • De heer W.A. van Straten;
 • De heer J.W.P. Maréchal;
 • De heer W.S. Ros.

De commissie inschrijving onder een andere titel bestaat uit:

 • De heer C.M.J.G. Spanjers;
 • De heer ir. A. Fien;
 • Mevrouw ir. J.E. Korpershoek;
 • De heer drs. D. Werner;
 • Mevrouw ir. S. Karres.