Mensen

Het bestuur van Bureau Architectenregister bestaat uit Roel Steenbeek (voorzitter), Maartje Luisman en Evelien van Veen. Hier is te lezen welke nevenfuncties zij en Jorrit Rosema (directeur) hebben.

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam:

 • Simone Artz;
 • Ifke Brunings;
 • Lodys Coffi;
 • Henk Döll;
 • Anneleen de Jong; 
 • Danielle Pipper; 
 • Marilou Remmelts;
 • Jorrit Rosema, directeur;
 • Mayram Sarkesian;
 • Julia van der Veen.                       

Raad van advies

 • De heer drs. E. Kuil;
 • De heer drs. L. Middelkoop;
 • Mevrouw ir. A. Franzen;
 • De heer drs. S. Groenenveld;
 • De heer drs. T. Verhoeven.

Deskundigen

 • De heer ir. R. Aben (discipline tuin- en landschapsarchitecten);
 • De heer dr. ir. R. Cavallo (discipline architecten);
 • De heer ir. K. Doevendans (discipline stedenbouwkundigen)
 • De heer ir. K. Jacobs (discipline architecten);
 • De heer ir. R. Koek (discipline stedenbouwkundigen);
 • De heer ir. C.R. van Langen (discipline architecten);
 • De heer ir. K. Spanjers (discipline interieurarchitecten);
 • De heer ir. J. Voorthuis (discipline architecten).

Expertgroep (subgroep van door de Europese Commissie ingestelde Groep van nationale coördinatoren voor de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties) voor de beoordeling van nieuwe EU-architecten-opleidingen

 • De heer ir. C.R. van Langen

Commissies 

De examencommissie voor architecten:

 • De heer ir. P.A.M. Kuitenbrouwer, voorzitter;
 • Mevrouw ir. N. Huibrechtse;
 • De heer ir. A.C.J. Pols.

De examencommissie voor stedenbouwkundigen:

 • Mevrouw ir. P.J. Sala, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M.M. Peters;
 • De heer M.G.A.D. Harteveld.

De examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten:

 • De heer ing. R.J. de Koning, voorzitter;
 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw dr. ir. M. Brinkhuijsen.

De examencommissie voor interieurarchitecten:

 • De heer J.W.P. Maréchal, voorzitter;
 • De heer H. van Keulen;
 • Mevrouw I. Horst. 

De commissie inschrijving onder een andere titel:

 • De heer drs. R.A.J.H. Kalmthout MRE, voorzitter;
 • De heer G. Schilder jr.;
 • De heer ir. E. Zuidema;
 • Mevrouw ir. J.E. Korpershoek;
 • Mevrouw ir. A. Nauta.

De commissie beroepservaringperiode architecten:

 • Mevrouw ir. B.C.I.M. Kuit; 
 • Mevrouw ir. W. van Duijn;
 • De heer ir. T. Bokkers;
 • De heer ir. A.C.J. Pols.

De commissie beroepservaringperiode stedenbouw:

 • Mevrouw ir. F. de Jong;
 • De heer ir. M. de Boer.

De commissie beroepservaringperiode tuin- en landschapsarchitectuur:

 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw ir. M. Janse.

De commissie beroepservaringperiode interieurarchitectuur:

 • De heer T. Hylkema;
 • Mevrouw ir. A. Dirks.

Meer informatie over de commissieleden zelfstandige route BEP