Mensen

Het bureau is belast met de dagelijkse uitvoering van de taken van het Architectenregister. Het bureau wordt geleid door de directeur, waarvan de bevoegdheid is vastgelegd in het Directiestatuut. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister zijn opgedragen dan wel daaruit voortvloeien. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Het bestuur is aangesteld door de Minister van OCW. De wijze van functioneren voor het bestuur is geregeld in het Bestuursreglement

 

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam

 • Mevrouw S. (Simone) Artz;
 • Mevrouw I. (Ifke) Brunings;
 • Mevrouw M. (Mirjam) del Canho MRE, directeur;
 • Mevrouw L. (Lody's) Coffi;
 • De heer R.C. (Rob) van der Elst;
 • Mevrouw M.N. (Mylenka) Evers-Schneiders;
 • De heer D. (David) Keuning;
 • Mevrouw M.L. (Marilou) Remmelts;
 • Mevrouw J. (Julia) van der Veen.                       

Bestuur

 • De heer drs. R. Steenbeek, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M. Luisman;
 • Mevrouw ir. E. van Veen.

Commissies 

De examencommissie voor architecten bestaat uit:

 • Mevrouw ir. A. Snijders, voorzitter;
 • De heer R.H.W. Hootsmans;
 • heer ir. P.A.M. Kuitenbrouwer;
 • Mevrouw N. Huibrechtse.

De examencommissie voor stedenbouwkundigen bestaat uit:

 • Mevrouw ir. P.J. Sala, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M.M. Peters;
 • De heer M.G.A.D. Harteveld.

De examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten bestaat uit:

 • De heer ing. R.J. de Koning, voorzitter;
 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw ir. M. Brinkhuijsen.

De examencommissie voor interieurarchitecten bestaat uit:

 • De heer W.S. Ros, voorzitter;
 • De heer J.W.P. Maréchal;
 • De heer H. van Keulen. 

De commissie inschrijving onder een andere titel bestaat uit:

 • De heer drs. R.A.J.H. Kalmthout MRE, voorzitter;
 • De heer G. Schilder jr.;
 • De heer ir. A. Fien;
 • Mevrouw ir. J.E. Korpershoek;
 • Mevrouw ir. A. Nauta.

De commissie beroepservaringperiode architecten bestaat uit:

 • Mevrouw ir. B.C.I.M. Kuit; 
 • Mevrouw ir. W. van Duijn;
 • De heer ir. T. Bokkers;
 • De heer ir. A.C.J. Pols.

De commissie beroepservaringperiode stedenbouw bestaat uit:

 • Mevrouw ir. F. de Jong;
 • De heer ir. M. de Boer.

De commissie beroepservaringperiode tuin- en landschapsarchitectuur bestaat uit:

 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw ir. M. Janse.

De commissie beroepservaringperiode interieurarchitectuur bestaat uit:

 • De heer T. Hylkema;
 • Mevrouw ir. A. Dirks.

Zie ook:

commissieleden Beroepservaringperiode zelfstandige route