Mensen

Het bestuur van Bureau Architectenregister bestaat uit Roel Steenbeek (voorzitter), Maartje Luisman en Evelien van Veen.

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam:

 • Simone Artz;
 • Ifke Brunings;
 • Lodys Coffi;
 • Henk Döll;
 • Anneleen de Jong; 
 • Danielle Pipper; 
 • Marilou Remmelts;
 • Jorrit Rosema, directeur;
 • Mayram Sarkesian;
 • Julia van der Veen.                       

Raad van advies

 • De heer drs. E. Kuil;
 • De heer drs. L. Middelkoop;
 • Mevrouw ir. A. Franzen;
 • De heer drs. S. Groenenveld;
 • De heer drs. T. Verhoeven.

Deskundigen

 • De heer ir. R. Aben (discipline tuin- en landschapsarchitecten);
 • De heer dr. ir. R. Cavallo (discipline architecten);
 • De heer ir. K. Doevendans (discipline stedenbouwkundigen)
 • De heer ir. K. Jacobs (discipline architecten);
 • De heer ir. R. Koek (discipline stedenbouwkundigen);
 • De heer ir. C.R. van Langen (discipline architecten);
 • De heer ir. K. Spanjers (discipline interieurarchitecten);
 • De heer ir. J. Voorthuis (discipline architecten).

Expertgroep (subgroep van door de Europese Commissie ingestelde Groep van nationale coördinatoren voor de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties) voor de beoordeling van nieuwe EU-architecten-opleidingen

 • De heer dr. ir. R. Cavallo;
 • De heer ir. C.R. van Langen;
 • De heer ir. K. Jacobs;
 • De heer ir. J. Voorthuis.

Commissies 

De examencommissie voor architecten:

 • De heer ir. P.A.M. Kuitenbrouwer, voorzitter;
 • Mevrouw ir. N. Huibrechtse;
 • De heer ir. A.C.J. Pols.

De examencommissie voor stedenbouwkundigen:

 • Mevrouw ir. P.J. Sala, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M.M. Peters;
 • De heer M.G.A.D. Harteveld.

De examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten:

 • De heer ing. R.J. de Koning, voorzitter;
 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw dr. ir. M. Brinkhuijsen.

De examencommissie voor interieurarchitecten:

 • De heer J.W.P. Maréchal, voorzitter;
 • De heer H. van Keulen;
 • Mevrouw I. Horst. 

De commissie inschrijving onder een andere titel:

 • De heer drs. R.A.J.H. Kalmthout MRE, voorzitter;
 • De heer G. Schilder jr.;
 • De heer ir. E. Zuidema;
 • Mevrouw ir. J.E. Korpershoek;
 • Mevrouw ir. A. Nauta.

De commissie beroepservaringperiode architecten:

 • Mevrouw ir. B.C.I.M. Kuit; 
 • Mevrouw ir. W. van Duijn;
 • De heer ir. T. Bokkers;
 • De heer ir. A.C.J. Pols.

De commissie beroepservaringperiode stedenbouw:

 • Mevrouw ir. F. de Jong;
 • De heer ir. M. de Boer.

De commissie beroepservaringperiode tuin- en landschapsarchitectuur:

 • De heer ir. R.A.A.J. Aben;
 • Mevrouw ir. M. Janse.

De commissie beroepservaringperiode interieurarchitectuur:

 • De heer T. Hylkema;
 • Mevrouw ir. A. Dirks.

Meer informatie over de commissieleden zelfstandige route BEP