Mensen

Het bureau is belast met de dagelijkse uitvoering van de taken van Bureau Architectenregister. Het bureau wordt geleid door de directeur, waarvan de bevoegdheid is vastgelegd in het Directiestatuut. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister zijn opgedragen dan wel daaruit voortvloeien. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Het bestuur is aangesteld door de Minister van OCW. De wijze van functioneren voor het bestuur is geregeld in het Bestuursreglement 

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam

 • Mevrouw ir. M. (Mirjam) del Canho MRE, directeur;
 • De heer dr. ir. D. (David) Keuning, (senior) beleidsmedewerker;
 • Mevrouw mr. M.N. (Mylenka) Evers-Schneiders BBA, (senior) medewerker behandelen en ontwikkelen;
 • De heer drs. R.C. (Rob) van der Elst, (senior) medewerker behandelen en ontwikkelen;
 • Mevrouw S. (Simone) Artz LLB, (senior) medewerker behandelen en ontwikkelen;
 • Mevrouw ir. M.L. (Marilou) Remmelts, beroepservaringperiode;
 • Mevrouw ir. I. (Ifke) Brunings, beroepservaringperiode;
 • Mevrouw J. (Julia) van der Veen, medewerker administratie; 
 • Mevrouw R. (Renske) Watt-Popma, medewerker administratie.                        

Bestuur

 • Mevrouw drs. A.M.J. Rijckenberg, voorzitter;
 • De heer ir. H. Post, vice-voorzitter;
 • De heer ir. H.J. Döll, penningmeester.

Comissies 

De examencommissie voor architecten bestaat uit:

 • De heer ir. M.A.W. Spaan, voorzitter;
 • De heer R.H.W. Hootsmans;
 • Mevrouw ir. A. Snijders;
 • De heer ir. P.A.M. Kuitenbrouwer;
 • Mevrouw N. Huibrechtse.

De examencommissie voor stedenbouwkundigen bestaat uit:

 • Mevrouw ir. P.J. Sala, voorzitter;
 • Mevrouw ir. M.M. Peters;
 • De heer M.G.A.D. Harteveld.

De examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten bestaat uit:

 • Mevrouw dr. I. Duchhart, voorzitter;
 • De heer ing. R.J. de Koning;
 • De heer ir. R.A.A.J. Aben.

De examencommissie voor interieurarchitecten bestaat uit:

 • De heer W.S. Ros, voorzitter;
 • De heer W.A. van Straten;
 • De heer J.W.P. Maréchal.

De commissie inschrijving onder een andere titel bestaat uit:

 • De heer drs. D. Werner, voorzitter;
 • De heer C.M.J.G. Spanjers;
 • De heer ir. A. Fien;
 • Mevrouw ir. J.E. Korpershoek;
 • Mevrouw ir. A. Nauta.

De commissie beroepservaringperiode architecten bestaat uit:

 • Mevrouw ir. B.C.I.M. Kuit;
 • Mevrouw ir. W. van Duijn. 

De commissie beroepservaringperiode stedenbouw bestaat uit:

 • Mevrouw ir. F. de Jong;
 • De heer ir. M. de Boer.

De commissie beroepservaringperiode tuin- en landschapsarchitectuur bestaat uit:

 • Mevrouw ir. S. Diegenbach;
 • Mevrouw ir. A. van Helsdingen.

De commissie beroepservaringperiode interieurarchitectuur bestaat uit:

 • De heer T. Hylkema;
 • Mevrouw ir. A. Dirks.